Каним Ви да представите оферта за избор относно: „Изготвяне на проект за подмяна на вътрешно отоплителна инсталация за обект164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 129 -то ОУ „Антим I“ с РЗП 6 504 м2″.

» Заповед № РОБ16-РД09-77 от 08.04.2016 г

» Образец 1

» Техническа характеристика