Район „Оборище“ – СО, стартира подбор на оферти за избор на изпълнител за ремонт на покрив на ЦДГ 100 „Акад. Пенчо Райков“.

» Покана

» КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

» ОБРАЗЕЦ № 1