Започва дейност: „Миене с автоцистерна с маркуч“ на улици, тротоари, алеи, площади и други обществени пространства в район „Оборище“. Въвежда се организация за временно затваряне за движение на улиците под формата на „каре“ от 07.30 ч. до 16.00 ч. Миенето в район „Оборище“ ще продължи от 23 юни до 6 юли 2021 г.

КЪДЕ и КОГА ще се извършва дейността може да се види на страницата на Столичен инспекторат в рубриката ГРАФИЦИ и банер МИЕНЕ. Гражданите могат да получат пълна информация и на телефон 02/ 987 55 55 в Оперативния център на инспектората. Поставени са и уведомления за извършване на дейностите на входовете на жилищните сгради. Информация може да получите и на Интернет страницата на район „Оборище“: https://www.so-oborishte.com.

По улицитe, които попадат в съответните карета, за периода на миене движението, престоят и паркирането ще бъде временно забранен, както ще бъдат закрити зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона и „служебен абонамент“.
Напомняме на водачите на МПС да не паркират на улиците, които са обявени в графика, за да не се възпрепятства изпълнението на дейността. Автомобилите, които пречат ще бъдат премествани принудително. За новото местонахождение на автомобила може де се получи информация на телефон 0700 13 233.

оборище каре 54

оборище каре 55

оборище каре 56

оборище каре 57

оборище каре 58

График за миене с автоцистерна с маркуч на улици тротоари площади и алеи