» Документация

» Количествена сметка

» Приложения, образци на документи

Техническа документация свалете от » тук

Решение за откриване на процедурата

Обявление за поръчка

» Протокол №1

(02.12.2016)

» Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения

(31.01.2017)

» Протокол № 3

» Протокол № 2

» Доклад

» Решение (24.02.2017)

» Обявление за възложена поръчка с изх. №РОБ16-ВК08-1213-[61] от 13.03.2017 г. за прекратяване на обособени позиции №7 и №10 от предмета на поръчката

Договор №РОБ17-ДГ56-22 от 13.04.2017

Допълнително споразумение към Договор №РОБ17-ДГ56-22        

Допълнително споразумение към Договор №РОБ17-ДГ56-22/06.06.2017 г.

Договор №РОБ17-ДГ56-23 от 13.04.2017

Допълнително споразумение към Договор №РОБ17-ДГ56-23

Договор №РОБ17-ДГ56-24 от 13.04.2017

Допълнително споразумение към Договор №РОБ17-ДГ56-24

Договор №РОБ17-ДГ56-25 от 13.04.2017

Допълнително споразумение към Договор №РОБ17-ДГ56-25

Договор №РОБ17-ДГ56-26 от 13.04.2017  
Допълнително споразумение към Договор №РОБ17-ДГ56-26

Допълнително споразумение към Договор №РОБ17-ДГ56-26/06.06.2017 г.

Договор №РОБ17-ДГ56-27 от 13.04.2017
Допълнително споразумение към Договор №РОБ17-ДГ56-27

» Договор №РОБ17-ДГ56-46 от 12.05.2017 г.

Допълнително споразумение към договор №РОБ17-ДГ56-46 от 12.05.2017 г.

» Договор №РОБ17-ДГ56-45 от 12.05.2017 г.

Допълнително споразумение към договор №РОБ17-ДГ56-45 от 12.05.2017 г

» Договор №РОБ17-ДГ56-48 от 12.05.2017 г.

» Договор №РОБ17-ДГ56-47 от 12.05.2017 г.

» Договор №РОБ17-ДГ56-59 от 06.06.2017 г.

Допълнително споразумение към договор №РОБ17-ДГ56-59 от 06.06.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАИзх.№ към №РОБ16-ВК08-1213-[100] от 15.05.2017 г.

Обявление за прекратен договор Консорциум Д4

Обявление за прекратен договор Пикси строй ООД

Обявление за възложена обществена поръчка – 11.03.2019 г. /Изх. № Към РОБ16-ВК08-1213-[439] 

Обявление за възложена обществена поръчка – 11.03.2019 г. /Изх. № Към РОБ16-ВК08-1213-[440] 

Обявление за възложена обществена поръчка – 16.05.2019 г. /Изх.№ Към РОБ16-ВК08-1213-[501] 

Обявление за възложена обществена поръчка – 16.05.2019 г. /Изх.№ Към РОБ16-ВК08-1213-[502] 

Обявление за възложена обществена поръчка – 24.06.2019 г. /Изх.№ Към РОБ16-ВК08-1213-[520]