Заповед на Кмета на район „Оборище“-СО за определяне на адреси за места за обявяване на избирателните списъци.

» Заповед №РОБ-16-РД09-184 от 16.09.2016 г.