Определени адреси за места за обявяване на избирателните списъци.

» Заповед № РОБ-17-РД-09-27 от 06.02.2017