ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл. 19, ал. 5 от НПОРИМДЕРДТСО, Ви съобщаваме за изпратена от главния архитект на Столична община схема за поставяне на празнична украса на територията на Столична община.

Схемата е залепена на таблото в СО район „Оборище“.                       

21.08.2020г.