Уважаеми съграждани,

Променена е датата за общественото обсъждане на Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка“ – преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато“.

Заключителната дискусия ще се проведе на 17.10.2018г. от 17.30 часа в сградата на театър „Сфумато“.

Протокол 20.09.2018