Решение – качено на 04.03.2019 г.

Обявление – качено на 04.03.2019

Документация мебели– качена на 04.03.2019 г.

Образци на документи – качени на 04.03.2019 г.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА-1 АЕГ и 112 СОУ МЕБЕЛИ И ОБОРУДВАНЕ- 04.03.2019

espd-request – качено на 04.03.2019 г.

Проект на договор мебели – качен на 04.03.2019 г.

Разяснение – качено на 19.03.2019 г.

Разяснение – качено на 22.03.2019 г.

Разяснение – качено на 28.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1 – качено на 17.04.2019 г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти –  качено на 23.05.2019 г.

Уведомление за отваряне на ценови оферти по чл. 53 – качено на 30.05.2019 г.

Протокол № 2 – качен на 12.06.2019 г.

Доклад – качен на 12.06.2019 г.

Решение – качено на 12.06.2019 г.

Договор – качен на 29.07.2019 г.

Техническо предложение – качено на 29.07.2019 г.

Ценово предложение – качено на 29.07.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 29.07.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – доставка и монтаж на мебели – качено на 21.10.2019 г.