Обява – качена на 22.04.2019 г.

Информация за публикуване на обява – качена на 22.04. 2019 г.

Техническа-спецификация 191 ДГ – качена на 22.04. 2019 г.

КС 191 ДГ покрив и ВиК – качена на 22.04. 2019 г.

Приложение №1.1 Методика за оценка – качено на 22.04. 2019 г.

Oбразци – качени на 22.04. 2019 г.

Проект на договор ДГ 191 – качен на 22.04. 2019 г.

Протокол – качен на 27.05.2019 г.

Договор – качен на 11.06.2019 г.

Техническа спецификация и техническо предложение – качен на 11.06.2019 г.

Ценово предложение – качен на 11.06.2019 г.