Обява – качена на 16.04.2020г.

Техническа спецификация – качена на 16.04.2020г.

Методика на оценка – качена на 16.04.2020г.

Техническо предложение – качено на 16.04.2020г.

Ценово предложение – качено на 16.04.2020г.

КСС – Приложение № 1. А ремонт улици – качено на 16.04.2020г.

КСС – Приложение № 1.Б. междублокови пространства – качено на 16.04.2020г.

Образци – качени на 16.04.2020г.

Проект на договор – качен на 16.04.2020г.