Решение за откриване на процедура – 02.04.2018 г.

Обявление – 02.04.2018 г.

Документация – 02.04.2018 г.

Техническа спецификация – 02.04.2018 г.

КС – 02.04.2018 г.

espd-request – 02.04.2018 г.

Образци на документи – 02.04.2018 г.

Проект-на-договор – 02.04.2018 г.

Разяснение – 20.04.2018 г.

Разяснения – 23.04.2018 г.

Протокол № 1 – 18.05.2018 г.

Отваряне на ценови оферти – 06.06.2018 г.

Протокол № 2 – 06.06.2018 г.

Протокол № 3 – 12.06.2018 г.

Доклад – 12.06.2018 г.

Решение – 12.06.2018 г.

Договор – 27.07.2018 г.

КС_27.04.2018 – 27.07.2018 г.

Техническа спецификация – 27.07.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка – 25.09.2018 г.