» Документация – 14.07.2017 г.

» Договор – 14.07.2017 г.

» Образци – 14.07.2017 г.

» Количествени сметки и проектна документация за обособени позициии 1 и 2 изтеглете по-долу:

Позиция 1:
ул. М. Дринов №26 – 14.07.2017 г.

ул. Асен Златаров №3 – 14.07.2017 г.

ул. Цар Симеон №38 – 14.07.2017 г.

Позиция 2:

ул. Оборище, бл 123 – 14.07.2017 г.

ул. Стара планина №16Б – 14.07.2017 г.

ул. Цар Симеон №49 – 14.07.2017 г.

» Решение – 14.07.2017 г.

» Обявление – 14.07.2017 г.

Отговор на постъпило запитване – 29.08.2017 г.

ПРОТОКОЛ №1 от 17.08.2017 г.

ПРОТОКОЛ №2 от 28.08.2017 г.

ПРОТОКОЛ №3 от 30.08.2017 г.

» Съобщение за отваряне на ценови оферти. (25.08.2017)

ДОКЛАД от 31.08.2017 г.

» Решение (01.09.2017)

Договор №РОБ17-РД55-1/18.09.2017 г. 

Линеен график Асен Златаров – 18.09.2017 г.

Линеен график Марин Дринов – 18.09.2017 г.

Линеен график Цар Симеон  – 18.09.2017 г.

Техническо предложение – 18.09.2017 г.

Ценово предложение – 18.09.2017 г.

Договор №РОБ17-ДГ55-2/13.10.2017 г.

Обявление приключил договор – 18.12.2017 г.

Споразумение ПИКСИ – 18.12.2017 г.

Допълнително споразумение за удължаване срока на договора – 14.05.2018 г.

Обявление удължаване на срока на договора – 23.07.2018 г.

Допълнително споразумение за удължаване срока на договора_2 – 31.05.2018 г.

Обявление удължаване на срока на договора 2 – 23.07.2018 г.