Весело посрещане на Великденските празници!

Район „Оборище“ – СО, Ви пожелава Великденските празници бъдат изпълнени с радост и много щастливи изненади! Желаем Ви много мир и надежда, сбъднати пролетни обещания и щастливи нови спомени! Нека този Великден бъде специален за Вас!

Прочети повече

Празник на район „Оборище”

ПРАЗНИК НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ” ШЕСТВИЕ И ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ –  24.04.2017 г. 10:30 ч. ОТКРИТА СЦЕНА В ПАРК „ЗАИМОВ” – 24. 04. 2017 г., 11 ч. ПЛАТФОРМА ЗА УСЛУГИ VsichkiUslugi.bg ОРГАНИЗИРА АТЕЛИЕТА, КЛОУНИ, АНИМАТОРИ, ОТКРИТИ УРОЦИ ПО БАЛЕТ, НАРОДНИ ТАНЦИ И СПОРТОВЕ –  24. 04. 2017 г., 16 ч. – 19…

Прочети повече

Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата 2017

  През 2017 г. Столична община и БалБок Инженеринг продължават своята съвместна работа и прилагането на Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Новият график на Мобилния събирателен пункт за отделните райони на София вече може да бъде изтеглен от интернет страниците на БалБок Инженеринг, Столична община и Столичен инспекторат. Актуална информация за…

Прочети повече

Съобщение

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50- 164/17.03.2017 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и Работен устройствен план на УПИ IX-160 и УПИ Х-163 (ПИ с идентификатор №№ 68134.404.144 и 68134.404.145 по…

Прочети повече

Съобщение

Столична община ще проведе обществено обсъждане за ремонта на бул.“Дондуков“ в „Сити Арт Център“ на бул.“Янко сакъзов“ №30 на 28.04.2017 г. от 17:00 до 19:00 часа. Допълнителна информация може да получите от Столична община.

Прочети повече

Започва ремонт на булевард „Дондуков“

Започва ремонт на столичния булевард „Дондуков“. Първата част обхваща диапазона между ул. „Кракра“ и моста „Чавдар“. Движението е организирано така, че лентите стават две, но това не предизвиква безпокойства у шофьорите. Те намаляват скоростта, но до тапи и задръствания не се стига. Зам.-кметът на София Евгени Крусев заяви, че от днес започва подмяната на канализаията…

Прочети повече

Реконструкция на улични канали

Заповед във връзка с писмо вх. № СОА17-ТД26-3624/27.03.2017 г. от „Софийска вода” ООД за обект: Реконструкция на улични канали в северното и южното пътни платна на бул. „Княз Александър Дондуков”- ВОД за етапи 1 и 2 в участъка на булеварда между бул. „Васил Левски” и ул. „Малкара”. » З А П О В Е Д СОА17-РД95-139…

Прочети повече

Реконструкция на улични канали в северното и южното платно на бул. „ Дондуков“

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Като част от инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД за 2017 година започва изграждане на обект: „Реконструкция на улични канали в северното и южното платно на бул. „Княз Александър Дондуков“ северно улично платно на бул. „Княз Александър Дондуков“, в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Панайот Волов“ и южно улично платно на…

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

Настоящето обявление за набиране на водач на бус в изпълнение на дейност 7 „Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания“ от проект BG05M9OP001-2.002-0185-C01 „Достоен живот и равенство в общността“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Изисквания за заемане на длъжността: Участва  в съставянето на  график по дни, часове, цел на…

Прочети повече