Тържествената церемония по повод гибелта на Апостола на свободата

На 26 ноември 2016 г. в парка на Военната академия „Г. С. Раковски“ беше открит бюст-паметникът на Апостола на свободата – Васил Левски. Това патриотично начинание се реализира от Инициативен комитет, в който участват известни наши общественици, председатели на сдружения, висши военни, и с подкрепата на местната власт в лицето на Кмета на Столична община …

Прочети повече

Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София

Столична община представя за широко обществено обсъждане Актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и План за действие Проектът на Актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух до 2020 г. и План за действие, са на разположение на следния електронен адрес: http://sofia.bg/smet/Proiect Program KAV Sofia 2015-2020.pdf…

Прочети повече

Визия за ремонт на булевард „Княз Дондуков Корсаков“

Визия за ремонт на булевард „Княз Дондуков Корсаков“ като еднопосочен от булевард „Васил Левски“ посока „Ларгото“. В обратна посока едно посочно от „Ларгото“ до Софийски Университет по булевард „Цар Освободител“.  

Прочети повече

Покана партии ИЗБОРИ 2017

Във връзка с провеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 26.03.2017 г., кметът на район “Оборище” кани партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към 8 август 2016 г. на среща  за  определяне  състава на …

Прочети повече

Обявяване на разрешение за строеж № Б-11/01.02.2017 г.

Обявяване издадено от Н АГ разрешение за строеж № Б-11/01.02.2017 г. за обект: „Външно електрозахранване с кабелни линии Н.Н. 1kv на търговски обект /клуб-ресторант/ на бул.“Княз Ал. Дондуков Корсаков“ №15, район „Оборище“ Разрешението за строеж (одобрените проекти) са на разположение за запознаване на заинтересовените в сгр ■ w a на Столична община на ул.“Сердика” № 5, стая…

Прочети повече

Съобщение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда”, с местоположение УПИ ХVІІ-16, кв. 519, м. ГГЦ зона Г-14, ул. „Искър” №33, СО…

Прочети повече

Заповед на министъра на културата относно бул.“Дондуков“

Заповед № РД9Д-4 от 09.12.2016 г. на министъра на културата за деклариране на „Керамични и гранитни паважи, положени преди 1944 г. на територията на град София“. Пълното съдържание на заповедта вижте от тук

Прочети повече