Строително-монтажни работи за отстраняването на авария

На основание чл.72, ал.2 и чл.74, ал.8 и 9 от ЗУТ(обн. ДВ бр.1/2001) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Георги Бенковски“ между ул.“Екзарх Йосиф“ и ул.“Цар Симеон“ е необходимо да се…

Прочети повече

Строително-монтажни работи за отстраняването на авария

На основание чл.72, ал.2 и чл.74, ал.8 и 9 от ЗУТ(обн. ДВ бр.1/2001) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Ангиста“ между бул.“Сливница“ и ул.“Чумерна“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ – отдел ИИИКРКТД

На 03.10.2017 г. беше съгласуван График за СМР на фирма „БРУНАТА“ ООД за временно спиране  или затруднено движение на МПС по Бул. „Я. Сакъзов“ пред № 17 във връзка с „Външно топлозахранване и абонатна станция на офисна сграда с ресторант и бар“ – Бул. „Я. Сакъзов“ № 17 от  19.10.2017 г. до  27.10.2017 г. до…

Прочети повече

Строително-монтажни работи за отстраняването на авария

На основание чл.72, ал.2 и чл.74, ал.8 и 9 от ЗУТ(обн.ДВ бр.1/2001) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Ангиста“ между бул.“Сливница“ и ул.“Чумерна“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за…

Прочети повече

Съобщение

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РОБ17-РД 09-184/28.09.2017 г. на Гл. архитект на СО район „Оборище“,  относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП – ИПРЗ изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II 13.14.15.16 , кв. 32, местност  ГГЦ „Зона Г-14“, р-н „Оборище“,…

Прочети повече

Съобщение!

На 27.09.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ДЕНЕС“ ООД за временно ограничаване на спиране движението на МПС по ул. „Ст. планина“ в участъка от ул. „П. Волов“ до ул. „Хр. Ковачев“ във връзка с изместване на съществуващ топлопровод на ул. „Ст. планина“ № 28 – 30  от 02.10.2017 г. до 07.10.2017 г. и спиране…

Прочети повече

Съобщение!

На 21.09.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА ПРЕСАНС“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Фр. Де Пресансе“ в участъка от ул. „В. Друмев“ до ул. „Ал. Константинов“ във връзка със строителството на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Фр. Де Пресансе“ № 14 за бетонови работи…

Прочети повече