ИЗВЕСТИЕ 

На 21.03.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване на движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности на 22.03.2018 г. и…

Прочети повече

РАЗГЛАСЯВАНЕ

  До всички На основание чл.550, ал.2 от ГПК Р А З Г Л А С Я В А Молба за обявяване на смърт на АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ (АНГЕЛОВ), б.ж. на с. Козарско, роден на 01.11.1906 г., починал на 14.09.1974 г. в гр. София. С Определение от 13.03.2018 г. по гр. дело № 1140/2017 г., Пещерският…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-185/07.03.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП – ИПРЗ и РУП за УПИ XVII-623 ( ПИ с идентификатор по КККР № 68134.409.33), кв. 116, м. „Подуене – център“, район…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Ремонт на съществуваща двуетажна сграда на ЦСМП”, с местоположение УПИ І, кв. 712, представляващ…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Спешно отделение (СО) – Вътрешно преустройство и пристройка към част от съществуваща пететажна сграда на УМБАЛ – Царица Йоанна – ИСУЛ ЕАД”,…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод

Уважаеми съграждани, Поради авария на магистрален топлопровод се извършват  строително – монтажни работи на територията на район „Оборище“. Повече информация ще намерите в уведомлението на Топлофикация

Прочети повече