СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: М16-І-4, „Реконструкция на топлопровод от ул. Герлово“ №15 през Перловска река до камера К№ПЦ 3-10-1”, СО район „Оборище”, гр. София. Заинтересованите лица…

Прочети повече

41 ДУШИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД В РАЙОН „ОБОРИЩЕ”

Реализацията на проект „Осигуряване на топъл обяд” е част от целенасочената социална политика, която СО район „Оборище” развива от 2015 г. в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Социалната услуга има за цел да подобри качеството на живот на лицата в затруднено материално положение. Храната се приготвя от…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 02.04.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване на движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности на 04.04.2018 г. и…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 02.04.2018 г. беше съгласувано искане на фирма „Васил Пеевски“ ООД за временно ограничаване/спиране движението на МПС през кръстовището на ул. „Фр. Де Пресансе“ и ул. „В. Друмев“ във връзка със строителството на Външно топлозахранвене на жилищна сграда на ул. „В. Друмев“ № 29-31 за изкопни работи от 10.04.2018 г.  до  24.04.2018 г., съгласно одобрен…

Прочети повече

„Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1, район „Оборище“ – гр. София“

Решение за откриване на процедура – 02.04.2018 г. Обявление – 02.04.2018 г. Документация – 02.04.2018 г. Техническа спецификация – 02.04.2018 г. КС – 02.04.2018 г. espd-request – 02.04.2018 г. Образци на документи – 02.04.2018 г. Проект-на-договор – 02.04.2018 г. Разяснение – 20.04.2018 г. Разяснения – 23.04.2018 г. Протокол № 1 – 18.05.2018 г. Отваряне на ценови оферти – 06.06.2018 г. Протокол № 2 – 06.06.2018 г. Протокол №…

Прочети повече

Техническа проверка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствие системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще излъчват акустичния сигнал  от 13,00 часа на 02.04.2018 г.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.62, ал.9 от ЗУТ, чл.47, ал.6 и чл.34, ал.4 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, Ви съобщаваме, че е изработен проект за план-схема за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското…

Прочети повече