ИЗВЕСТИЕ

На 31.10.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА ПРЕСАНС“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Фр. Де Пресансе“ в участъка от ул. „В. Друмев“ до ул. „Ал. Константинов“ във връзка със строителството на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Фр. Де Пресансе“ № 14 за бетонови работи…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод по ул. „Герлово“ между ул. „проф. Асен Златаров“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

На основание чл. 72, ал. 2. и чл. 74. ал. 8 и 9 от ЗУТ (обн. ДВ 6р.)/2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост” Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул. „Герлово“ между ул. „проф. Асен Златаров“…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод по ул.„Буная“ между ул.„Московска“ и ул.„Врабча“

На основание чл. 72. ал. 2. и чл. 74, ал. 8 и 9 от ЗУТ (обн. ДВ бр. 1/2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи па техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост Ви уведомяваме, ме поради авария на магистрален топлопровод по ул.„Буная“ между ул.„Московска“ и ул.„Врабча“ е…

Прочети повече

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОД В ДВОРА НА 129 ОУ И 164 ГПИЕ

ОБЯВА – 26.10.2017 г. Техническa спецификация ПО – 26.10.2017 г. ЕЕДОП Приложение 1 – 26.10.2017 г. Техническо предложение Приложение 2 – 26.10.2017 г. Ценова Оферта Приложение 3 – 26.10.2017 г. КС Приложение 4 – 26.10.2017 г. Проект на договор СМР топлопровод – 26.10.2017 г. Информация за удължаване срока за подаване на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за…

Прочети повече

Съобщение

На 24.10.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ГЕРА СТРОЙ“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Буная“ в участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Марагидик“ във връзка със строителството на Апартаментен хотел  с подземен паркинг и амбулатория – на ул. „Буная“ № 14 за бетонови работи на 28.10.2017 г. от 9.00 ч….

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод

На основание чл. 72 и чл. 8 и 9от ЗУТ (обн. ДВ бр.1/2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за граници и контрол при строителство на елементи на техническа инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“Шейново“ между ул.“Сан Стефано“ и ул.“Тулово“ е необходимо да се извършат строително-монтажни…

Прочети повече

Уважаеми съграждани, На 24.10.2017 г. беше съгласувано: Искане и график на фирма „Стини“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Мърфи“ в участъка от ул. „Франсис де Пресансе“ до бул. „Мадрид“ във връзка с  изграждане на външно топлозахранване на жилищна сграда на ул. „Мърфи“ № 13 за изкопни и монтажни работи – в…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-588/11.09.2017 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП – ИПЗ и РУП за УПИ II-371 и УПИ VII-372a , кв. 739, м. „ГГЦ – Зона Г-13“, район „Оборище“, с указание да се представи…

Прочети повече