ИЗВЕСТИЕ

На 02.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване и спиране движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности от 03.02.2018 г. …

Прочети повече

Събиране на оферти с обява за Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, в междублоковите пространства на територията на СО – район „Оборище“ през 2018 г.

ОБЯВА – качено на 02.02.2018 г. Информация – качено на 02.02.2018 г. ЕЕДОП – качено на 02.02.2018 г. Заявление – качено на 02.02.2018 г. Проект на договор – качено на 02.02.2018 г. Ценово предложение – за публикуване – качено на 02.02.2018 г. Протокол-14.02.2018 Решение-14.02.2018 Договор-Чистота-Искър – качен на 23.02.2018 г.

Прочети повече

Mеста за търговия на открито с мартеници, картички и други

Определени допълнителни места от по 2 /два/ кв. м. за търговия на открито с мартеници, картички и др. от физически лица и от юридически лица по едно място, в периода от 09.02.2018 г. до 09.03.2018 г., както следва: » Заповед за за извършване на търговска дейност на територията на Столична община Разрешения за търговия с…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ НА ВИЗА

На основание чл.131 от ЗУТ, по реда на §4 от ДР на ЗУТ Ви уведомяваме, че е издадена виза за инвест-иционно проучване и проектиране на обект: „Жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи, нахо-дяща се в УПИ VIII -10 (ПИ с идентификатор №68134.402.190 по КККР на СО – район „Оборище“), кв.16,м. „ГГЦ Зона Г-14“,…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ НА ПУП-ИПУР

На основание чл.128, ал.З от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП – Изменение на плана за улична регулация – затваряне на задънена улица от о.т.125 – о.т.126 до о.т. 127; създаване на нова задънена улица от о.т. 130 (нова) до о.т. 1306 (нова) и изменение на плана за регулация – създаване на…

Прочети повече

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на СО – район „Оборище“

Обява – 27.02.2018 Информация – 27.02.2018 ЕЕДОП – 27.02.2018 Заявление – 27.02.2018 Образци – 27.02.2018 Проект на договор – 27.02.2018 Списък с обекти – 27.02.2018 Техническа спецификация – 27.02.2018 Удължаване на срок – 07.03.2018 Протокол – 15.03.2018 Решение – 15.03.2018 Изменение на решение – 12.04.2018 Договор – Кумер – 19.04.2018 Допълнително споразумение на договор – 28.01.2019 г.  

Прочети повече

СОФИЯ, РИМ, КОПЕНХАГЕН

Днес учениците от Първа английска езикова гимназия в София представиха резултатите от втората международна работна среща по Проект „Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на техните респективни столици“, финансиран от програмата „Еразъм+“ с партньорството на училище „Паралел 43“ в Рим, Италия и Гимназия „Греве“ в Копенхаген, Дания. Участниците и техните ръководители представиха презентации…

Прочети повече

Събиране на оферти с обява с предмет: „Засаждане на растителност, поддръжка и реконструкция на паркова мебел и детски съоръжения и ремонт на обществени чешми, находящи се в междублоковите пространства“

Обява за профила на купувача озеленяване – 23.01.2018 г. Информация за публикувана обява  – 23.01.2018 г. ЕЕДОП  – 23.01.2018 г. Проекто договор за чешмите и паркова мебел за 2018 г.  – 23.01.2018 г. Ценова оферта 2018  – 23.01.2018 г. Информация за удължаване на срока за подаване на оферти  – 31.01.2018 г. Протокол  – 06.02.2018 г. Решение – 06.02.2018 г. Договор БКС – Кремиковци –…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Преустройство и промяна на предназначение на офис №1-2 в медицински център на кота +6,51м в многоетажна сграда със смесено предназначение – магазини,…

Прочети повече

Уведомление

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-22/10.01.2018 г. на Гл. архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на ПУП – ИПРЗ  за УПИ I-130 и УПИ XVII-131  , кв. 144, м. „Подуяне-център“, район „Оборище“. Може да се запознаете със заповедта и мотивираното предложение в…

Прочети повече