„Монтаж на асансьорна уредба, ремонт на стълбищна клетка, зала и санитарен възел, с цел осигуряване на достъпна среда в съществуваща административна сграда на район „Оборище“ – Столична община, гр. София, пк 1505, бул. „Мадрид“ № 1, по проект „Красива България”

Обява – качена на 31.07.2019 г. Информация за качена обява – качена на 31.07.2019 г. Указания към участниците – качени на 31.07.2019 г. КСС оферта – качена на 31.07.2019 г. Договор за СМР- проект – качен на 31.07.2019 г. Образец №1-Адм. сведения за участника  – качен на 31.07.2019 г. Образец №2 – Декл. по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП  – качен на 31.07.2019 г….

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на район „Оборище“ – СО.

Обява – качена на 30.07.2019 г. Информация за публикувана обява – качена на 30.07.2019 г. Приложение №1 количествена сметка – каченo на 30.07.2019 г. Приложение №2 Техническа спецификация – Ремонт и обновяване Междублокови пространства – каченo на 30.07.2019 г. Образци – качени на 30.07.2019 г. Проект на договор – качен на 30.07.2019 г. Разяснение № 1 – качено на 06.08.2019 г. Протокол – качен на 12.08.2019…

Прочети повече