СЪОБЩЕНИЕ № 57

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Преустройство на Приемно Предавателна Станция №1012, върху покрива на  сграда в ПИ №68134.408.416.4”, гр. София, ул. „Милко Бичев” №2, СО район…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ № 56

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Нежилищна сграда със смесено предназначение и подземни гаражи” с местоположение УПИ VІІ-14, /ПИ с идентификатор 68134.402.79/, кв. 9, м. ГГЦ зона Г-14,…

Прочети повече