СЪОБЩЕНИЕ № 53

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Преустройство на базова станция №1160, върху сграда с идентификатор 68134.405.40.1, с местоположение ул. „Г. С. Раковски” №113,  гр. София, СО район…

Прочети повече