ИЗВЕСТИЕ

На 13.10.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ГЕРА СТРОЙ“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Буная“ в участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Марагидик“ във връзка със строителството на Апартаментен хотел  с подземен паркинг и амбулатория – на ул. „Буная“ № 14 за бетонови работи на 29.11.2017 г. от 8.00 ч….

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 27.11.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ТЕРА ПРЕСАНС“ ООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Фр. Де Пресансе“ в участъка от ул. „В. Друмев“ до ул. „Ал. Константинов“ във връзка със строителството на Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи на ул. „Фр. Де Пресансе“ № 14 за бетонови работи…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 21.11.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ГЕРА СТРОЙ“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Буная“ в участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Марагидик“ във връзка със строителството на Апартаментен хотел  с подземен паркинг и амбулатория – на ул. „Буная“ № 14 за бетонови работи на 28 и 30.11. 2017 г….

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Веслец“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“

На основание чл. 72, ал. 2. и мл. 74, ал. 8 и 9 от ЗУТ (обп.ДВ бр.1/ 2001 г.) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 16.11.2017 г. беше съгласувано искане за временно спиране движението на МПС по ул. „Искър“ в участъка от ул. „Хр. Ковачев“ до ул. „П. Волов“ във връзка със строителството на „Топлозахранване и абонатна станция  на многофамилна жилищна сграда на ул. „Искър“ № 88 за изкопни работи в периода от 18.11.2017 г.  до 30.11.2017 г., съгласно…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод гю ул.“Московска“ между ул.“Георги С. Раковски“ и ул.“Будапеща“

На основание чл.72, ал.2. и мл. 74, ал. 8 и 9 от ЗУТ (обп.ДВ бр.1/ 2001г.) и в съответствие с „Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публичиа общинска собственост Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод гю ул.“ Московска“  между ул. „Георги С. Раковски„ и ул. ’’Будапеща“…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод по ул.“Московска“ между ул.“Георги С. Раковски’’ и ул.“Будапеща“

На основание чл.72, ал.2. и мл. 74, ал. 8 и 9 от ЗУТ (обн.ДВ 6р.1/ 2001 г.) и в съотвстствие с ,,Инструкцията за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публичиа общинска собственост Ви уведомяваме, че поради авария на магистрален топлопровод по ул.“ Московска “ между ул. „Георги С. Раковски’’…

Прочети повече

Съобщение

На 16.11.2017 г. беше съгласуван график на фирма „СТРОЙМОНТАЖ ГК“ ООД за временно ограничаване на движението на МПС във връзка с  изграждане на жилищна сграда с подземни гаражи на ул. „Чумерна“ № 1 за бетонови и товаро-разтоварни работи – събота и неделя в периода от  18.11.2017 г. до 10.12.2017 г. от  9.00 ч. до 14.00…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 16.11.2017 г. беше съгласувано искане на фирма „ГЕРА СТРОЙ“ EООД за временно спиране движението на МПС по ул. „Буная“ в участъка от ул. „Оборище“ до ул. „Марагидик“ във връзка със строителството на Апартаментен хотел  с подземен паркинг и амбулатория – на ул. „Буная“ № 14 за бетонови работи на 19.11.2017 г. от 9.00 ч….

Прочети повече