Благодарност към децата от 100 ДГ „Акад. Пенчо Н. Райков“ и към техните родители

Училище по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“ в с. Русаля изказва своята благодарност на децата от 100 ДГ „Акад. Пенчо Н. Райков“ и техните родители за направеното от тях дарение от хигиенни материали.  

Прочети повече

Каса – район „Оборище“/работно време

Уважаеми съграждани, В навечерието на Новогодишните празници Ви информираме, че на 31.12.2018 г. касата на район „Оборище“ ще работи до 12:00 часа. Екипът на Район „Оборище“ Ви пожелава здраве, мир и късмет!

Прочети повече

„Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“

Обява за профила на купувача – качена на 11.12.2018 г. Информация за публикувана обява – качена на 11.12.2018 г. Техническа спецификация – качена на 11.12.2018 г. Приложение № 1 – качено на 11.12.2018 г. образци – качени на 11.12.2018 г. Проект на договор – качен на 11.12.2018 г. espd-request – качен на 11.12.2018 г. Протокол – качен на 03.01.2019 г. Удължаване на срока за събиране на оферти – качен на…

Прочети повече

Места за търговия на открито по време на Коледните и Новогодишните празници

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-1391/04.12.2018 г. . на Кмета на Столична община, на основание чл.27 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на  Столична община, чл.30, т.3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и § 3 от…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-163/26.11.2018 г.  за обект „Външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 кV на многофункционална жилищна сграда в  УПИ-ХV-3, кв. 528 – ГГЦ – зона Г 14 – район „Оборище“ в Столична община На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че приложението…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ/Топлофикация София ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод за храм-паметник „Св. Александър Невски“ на ул. „Оборище“ и на ул. „19-ти февруари“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08:30 ч. на 26.11.2018 г. до 24:00 ч. на 01.12.2018 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС дясното платно…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РОБ18-РД09-302/21.11.2018 г. на Гл. архитект на СО район „Оборище“ относно разрешаване на устройствена процедура за  изработване на проект за ПУП-ИПЗ и РУП за УПИ ХII-10 и УПИ ХIII-11, кв. 515а, м. „ГГЦ Зона Г-14“, район „Оборище“, с административен адрес ул. „Чумерна“…

Прочети повече