Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район „Оборище“.

Обява – качена на 04.03.2020г. Информация за публикувана обява – качена на 04.03.2020г. Техническа спецификация – Приложение №1 – качена на 04.03.2020г. Критерий за възлагане и методика за оценка на офертите-Приложение №2 – качени на 04.03.2020г. Образци зелени площи – качени на 04.03.2020г. Договор – проект – качен на 04.03.2020г. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – качена на 17.03.2020г. Протокол от 17.03.2020 – качен на 17.03.2020г….

Прочети повече