РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 г.“

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 г.“ Район „Оборище“ спечели проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация на територията на район „Оборище“ – 2020 г.“ към Агенция за социално подпомагане. Целта на програмата е да подпомогне броя на живеещите в бедност хора чрез приготвяне и…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа – улични тротоарни настилки и пътни съоръжения и ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на р-н „Оборище“-СО по две обособени позиции. Обособена позиция №1: Текуща поддръжка на улична мрежа – улични тротоарни настилки и пътни съоръжения и обособена позиция №2: Ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на р-н „Оборище“-СО

Обява – качена на 16.04.2020г. Техническа спецификация – качена на 16.04.2020г. Методика на оценка – качена на 16.04.2020г. Техническо предложение – качено на 16.04.2020г. Ценово предложение – качено на 16.04.2020г. КСС – Приложение № 1. А ремонт улици – качено на 16.04.2020г. КСС – Приложение № 1.Б. междублокови пространства – качено на 16.04.2020г. Образци – качени на 16.04.2020г. Проект на договор – качен на…

Прочети повече

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  ПЪРВИ КЛАС   Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, район „Оборище“  уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на…

Прочети повече

Разрешение за строеж № Б-60/09.04.2020 г. издадено от Главен инженер на НАГ – СО

Съобщение за издадено Разрешение за строеж № Б-60/09.04.2020 г. издадено от Главен инженер на НАГ – СО – за сайта, за строеж: „Подмяна на кабел Ср.Н kV в ЦГЦ от ТП „Русалка 4“, Д№31-222 да ТП „Шипка 30“, Д№11-790, р-н “Оборище“ и р-н „Средец“ Разрешение за строеж № Б-60-09.04.2020 г. издадено от Главен инженер на…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ по повод освобождаване от заплащане на наеми и тротоарно право

СЪОБЩЕНИЕ  По повод постъпили заявления от наематели на нежилищни общински имоти в район „Оборище“ за освобождаване от заплащане на наеми и тротоарно право  за търговски обекти, затворени поради обявеното извънредно положение, се извършват проверки от служители на районната администрация за установяване на твърдените обстоятелства. В Столична община и в Столичния общински съвет се търсят възможности…

Прочети повече