Текущ ремонт – бул. „Княз Ал. Дондуков“

Продължава изпълнението на текущи ремонти на територията на район „Оборище“. На 07 септември 2019 г. (събота) от  07:30 часа ще започне ремонт  на северния тротоар на бул. „Княз Ал. Дондуков“ в участъка от  ул. „Бяло море“ до ул. „Злетово“.      

Прочети повече

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Министерството на труда и социалната политика обяви Кампания 2019 за набиране на проектни предложения по Националана програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Подробна информация за реда и условията за кандидатстване и необходимите документи е публикувана и на интернет страницата на МТСП www.mlsp.government.bg, секция „Политика за хората с увреждания“, рубрика „Национална програма за достъпна…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“

Обява – качена на 02.09.2019 г. Информация за публикувана обява – качена на 02.09.2019 г. Колич.сметка – Приложение № 1 – качена на 02.09.2019 г. Техническа спецификация – Прил. № 2 – качена на 02.09.2019 г. Образци – качен на 02.09.2019 г. Проект на договор – качена на 02.09.2019 г. ПРОТОКОЛ – качен на 13.09.2019 г.  

Прочети повече