Стеснение на улицата ул. Силистра №10 считано от 03.07.2020 г. до 03.08.2020 г.

Във връзка с предстоящи строително-монтажни работи от  „ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ“ ООД на обект: Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, находяща се в УПИ II-61,183, кв. 584б, м-ст „Г-13-Юr“, СО – Район „Оборище“, ул. „Силистра“ №10, Ви уведомяваме, че предстои стеснение на улицата в периода както следва: За бетонови работи на 03.07.2020 – 08:00 до 14:00…

Прочети повече

ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0001 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“

Анонс срещи – р-н Оборище

Прочети повече

Обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, ул. Султан тепе“ № 1, гр. София – Етап II“

Обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на отоплителна инсталация в стара сграда на ДГ № 191 „Приказка без край“, ул. „Мадарски конник“ № 7, район „Оборище“, гр. София“

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на отоплителна инсталация в стара сграда на ДГ № 191 „Приказка без край“, ул. „Мадарски конник“ № 7, район „Оборище“, гр. София“ Обява – качена на 12.06.2020г. Информация за публикувана обява – качена на 12.06.2020г. Техническа…

Прочети повече

: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Обновяване и основен ремонт на електрическа и ОВК инсталации на основна сграда и филиал на ЦДГ № 100, „АКАД. П. Н. РАЙКОВ“, намираща се в гр. София, ул. „Велико Търново“ №2, №4“

: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Обновяване и основен ремонт на електрическа и ОВК инсталации на основна сграда и филиал на ЦДГ № 100, „АКАД. П. Н. РАЙКОВ“, намираща се в гр. София, ул. „Велико Търново“ №2, №4“ Обява – качена на…

Прочети повече

Проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“

 Проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“   Район „Оборище”, в партньорство с район „Витоша”, подписаха  договор за БФП BG05M9OP001-2.101-0182-C01 за изпълнение на Проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“. Очаква се помощ по проекта да бъде оказана на 199 души. Проектните дейности ще се изпълнят по процедура „Патронажна…

Прочети повече

Във връзка със строителство на строителен обект: „Многофамилна жилищна сграда с офис и подземен гараж, гр. София, м. ГГЦ зона Г-14″, кв. 24, УПИ І-24“ на адрес ул. Будапеща № 52, предстои затваряне на улицата съгласно строителния график за обекта считано от 16.06. 2020 г. до 30.06.2020 г.

Във връзка със строителство на строителен обект: „Многофамилна жилищна сграда с офис и подземен гараж, гр. София, м. ГГЦ зона Г-14″, кв. 24, УПИ І-24“ на адрес ул. Будапеща № 52, предстои затваряне на улицата съгласно строителния график за обекта считано от 16.06. 2020 г. до 30.06.2020 г. Уведомление ул. Будапеща № 52

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ „Сердика-22“ ЕООД – Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на обект: Жилищна сграда с подземни гаражи, находящ се в УПИ III-13, кв.518, м. „Зона Г14“,- 1202 София, Оборище , ул. Париж № 9, на следните дати:

УВЕДОМЛЕНИЕ „Сердика-22“ ЕООД – Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на обект: Жилищна сграда с подземни гаражи, находящ се в УПИ III-13, кв.518, м. „Зона Г14“,-  1202 София, Оборище , ул. Париж № 9, на следните дати: – на 17.06.2020 г. от 08:00 до 14:00 – на 18.06.2020 г. от 08:00 до 14:00 –…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „ Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на район „Оборище“- СО“

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „ Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на район „Оборище“- СО“ Обява – качена на 08.06.2020г. Информация за публикувана обява – качена на 08.06.2020г. Приложение 1…

Прочети повече