РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

А. Илиев -1 А. Илиев-2 А. Монова – Минева А.Велкова А.Виячева А.Чукарова Б.Зарков-1 Б.Зарков-2 Б. Габрова -1 Б. Габрова -2 В.Минов В.Михалакиева В.Русинова В.Чиприянов Г.Маринова Д.Джуранова Д.Илиев Д.Милева Д.Павлова Е.Дамянова Е.Николова Е.Опърлакова Е.Стоянов Ж.Кръстева Ж.Млечкова И.Динчев И.Дочева И.Илиева И.Косев И.Найденова И.Петрина Й.Методиева-1 Й.Методиева-2 Й.Рашева К.Желева К.Изполджийска Л.Витанова Л.Дончев Л.Николова Л.Славева М. Дончева М.Берова М.Георгиева М.Забилева…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ от „Н ИНВЕСТ“ ЕООД, Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на ул. „Стара Планина“ пред № 28-30, София, Оборище на 07.07.2020 г от 08:00 ч до 12:00 ч – за бетониране

УВЕДОМЛЕНИЕ от Н ИНВЕСТ ЕООД, Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на ул. Стара Планина пред № 28-30 София Оборище на 07.07.2020 г

Прочети повече

ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ“

Столична община дирекция „Спорт и младежки дейности“ “ Център за подкрепа на личностно развитие – СПОРТНА ШКОЛА СОФИЯ Център за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование „София“ „Спортна София – 2000“ ЕАД ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ“ Програма „Ваканция“ се организира от Столична община, Дирекция „Спорт и младежки дейности“ и общинските Центрове за…

Прочети повече

Инструктаж за работа в условията на COVID-19 се проведе вчера на назначените социални асистенти по проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“ по ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.101-0182-C01.

🆕 Инструктаж за работа в условията на COVID-19 се проведе вчера на назначените социални асистенти по проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“ по ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.101-0182-C01. Оторизирана фирма за дезинфекция проведе демонстрация за работа с предпазни средства и начините за дезинфекция. На наетите лица са осигурени всички предпазни средства….

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Район „Оборище“-СО уведомява, че е утвърден годишният списък на картотекираните семейства/домакинства за 2020 г. Списъкът е обявен на информационното табло в сградата на районната администрация: бул. „Мадрид“ №1, етаж 1, на 18.06.2020 г. За справки: тел. 02/815 76 31 в отдел УОСЖФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Район „Оборище“-СО уведомява, че е утвърден годишният списък на картотекираните семейства/домакинства за 2020 г. Списъкът е обявен на информационното табло в сградата на районната администрация: бул. „Мадрид“ №1, етаж 1, на 18.06.2020 г. За справки: тел. 02/815 76 31 в отдел УОСЖФ

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД, Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на улица ул. Цар Симеон № 36 София, Оборище

УВЕДОМЛЕНИЕ СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД, Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на улица ул. Цар Симеон № 36 София

Прочети повече