Съобщение за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-6 / 09.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ на основание на чл. 62, ал. 2 от АПК е издадена Заповед № РОБ20-РД-09-44/24.03.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-6 / 09.03.2020 г., издадено от Главния инженер на район Оборище – СО за обект: „Външно електрозахранване с кабел 1…

Прочети повече

Спиране на строително-ремонтните дейности на територията на СО до 31.03.2020 г. или до второ нареждане.

Спиране на строително-ремонтните дейности на територията на СО до 31.03.2020 г. или до второ нареждане. Уточнение към разпореждане на зам. кмет СО –обществено строителство

Прочети повече