Уведомление за издадено от Главен инженер на НАГ- СО Разрешение за строеж № Б-86/14.07.2021г.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, обвяване на издадено от Главен инженер на НАГ- СО Разрешение за строеж № Б-86/14.07.2021 г. за строеж: „Временно измесване на ел. съоръжения засягащи се oт ново строителство на многофамилна жилищна сграда с подземно паркиране“ В ПИ 68134.407.194, УПИ Х-194 за ЖС, kB.559, м. „ГГЦ зона Г -12“,…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авариен ремонт с адрес по ул. ул. „Париж“ между ул. „Московска“ и ул. “ Врабча“

Уведомяваме Ви, че поради авария па магистрален топлопровод на ул. „Париж“ между ул. „Московска“ и ул. “ Врабча“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 20.07.2021 г. до 24. 00 ч. на 23 . 07.2021 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авариен ремонт с адрес по на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Дондуков“ и ул. „Московска“

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Дондуков“ и ул. „Московска“ е необходимо да се извършат СМР за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 19.07.2021 г. до 24.00 ч. на 23.07.2021 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС пътното платно на…

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността “Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет“

ОБЯВЛЕНИЕ   За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: www.so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители…

Прочети повече

Уведомление от А1 България за извършване на аварийни СМР на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 163

Поради  наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа , ,.А1 България “ ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща, собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД в район “ Оборище“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 163, в периода от 15-07-2021 до 22-07-2021 г. Уведомение от А1 България за извършване на аварийни СМР…

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността “Началник отдел” на отдел „Устройство на територията, контрол на строителството“

ОБЯВЛЕНИЕ  За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: www.so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители и…

Прочети повече

ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Изплащането на възнагражденията  на Членовете на секционни избирателни комисии (СИК), участвали в ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021 г. , ще се извършва във всички клонове на Банка ДСК от 20.07.2021г. до 31.08.2021г.

Прочети повече

Демонстрационно пробно гласуване с машини за избирателите на 24 РИК-София-град

Уважаеми избиратели, На 6 юли т.г. (вторник) в сградата на Район „Оборище“ ще се състои демонстрационно пробно гласуване с машини за избирателите на 24 РИК-София-град. Машината ще бъде инсталирана в приемната на районната администрация  след 9,30 часа. Всеки желаещ гражданин може да гласува анонимно и многократно, с цел да се запознае с процедурата за гласуване на…

Прочети повече

Гласуване с подвижна избирателна кутия на гласоподаватели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Уважаеми избиратели, Гласоподаватели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия, при спазване на всички противоепидемични мерки. Като гласуват в мястото (адреса), където са поставени под задължителна изолация или задължителна карантина на територията на Столична община. Заявлението за вписване в Списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия…

Прочети повече

РЕШЕНИЕ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ- ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО, ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА НАЕМ ОТ ЛИЦА-НАЕМАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

РЕШЕНИЕ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ- ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО, ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА НАЕМ ОТ ЛИЦА-НАЕМАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ И/ИЛИ НАЕМАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, С УЧАСТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА В КАПИТАЛА И ЧАСТИЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ ЛИЦА ОТ ЗАПЛАЩАНЕ…

Прочети повече