По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Министерството на образованието науката награди с почетното отличие „Неофит Рилски” трима директори на детски градини и училища на територията на Район „Оборище“ и те са: г-жа Антоанета Малинова-директор на ОДЗ 62 „Братя Мормареви“, г-жа Веселина Пашова- директор на ЦДГ 150 „Калина“  и г-н Антон Стоянов- директор на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България. Отличените са номинирани по предложение на учителските колективи, в които работят, или по предложение на социалните партньори.

Също така Регионален инспекторат по образованието – София-град за пореден път връчва ежегодните си награди за заслуги и принос в столичното образование. Сред наградените са г-н Иван Костов- директор на 112 ОУ „Стоян Заимов“, Мария Кутлова- главен учител по изобразително изкуство в първо СОУ „Пенчо Славейков“, Татяна Долмова- старши учител по история и цивилизация в 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, Линка Минчева Кабакчиева – главен учител по математика в СМГ „Паисий Хилендарски“

 

Позволете ни да Ви уверим, че се прекланяме пред Вашия труд, който е незаменим. Той ражда светлина и изисква себеотрицание – да учиш другите и сам да се учиш. Да бъде благословен трудът Ви и да се множат успехите Ви!