Съгласуване на график за СМР на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД за обект : „Жилищна сграда с офиси, ателиета, подземни паркинг и трафопост “ в УПИ ІІ – 359, , кв. 21, местност ГГЦ – Зона Г-13 , район Оборище, по плана на гр. София За месец Декември 2020 г.

Съгласуване на график за СМР на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД за обект : „Жилищна сграда с офиси, ателиета, подземни паркинг и трафопост “ в УПИ ІІ – 359, , кв. 21, местност  ГГЦ – Зона Г-13 , район Оборище, по плана на гр. София. За месец Декември 2020 г. ЖС-ИНТЕРХОЛД

Прочети повече

Съгласуване на График СМР за ул. Цар Симеон №36, за строеж „Външно топлозахранване и абонатна станция на многофамилна жилищна сграда“

ул. Цар Симеон №36, Външно топлозахранване и абонатна станция на многофамилна жилищна сграда

Прочети повече

Планирани прекъсвания на електрозахранването за София-град за периода 30.11-04.12.2020

Община Оборище На 01.12.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч.  / –  Централна Гр. Част София Общ. Оборище:   Кракра  24 Планирани прекъсвания на електрозахранването за София-град за периода 30.11-04.12.2020

Прочети повече

Уведомление за СМР от ET „Пеев – Румен Пеев“ , за затваряне на улица БУНАЯ , от 07 до 16 -12-2020 г. , във връзка с изпълнение на проект за външно топлозахранване на жилищна сграда на улица БУНАЯ №14

Уведомление за СМР от ET Пеев – Румен Пеев за затваряне на улица БУНАЯ

Прочети повече