СЪОБЩЕНИЕ № 38

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция за многофамилна жилищна сграда” с местоположение УПИ ІІІ-15, кв. 24, м. ГГЦ зона Г-14, СО район „Оборище”, ул….

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-8/28.01.2019 г.  за обект „Реконструкция на ул. „Кешан“ от О.Т. 281 до О.Т. 281 на ул. „Ангиста“ от О.Т. 281 до О.Т. 289, включително кръстовищата на  ул. „Ангиста“- бул. „В. Левски“ и  ул. „Кешан“ – бул. „Д. Николаев“, както и вход от бул….

Прочети повече

Съобщение №36

 На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Базова станция SOF0671.А010 „TZKS (4 sector)” с честотен обхват 1800-2100МHz на „А1 България” ЕАД. Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ На вх. № РОБ19-ВК08-92/16.01.2019 г. На Ваш изх. № САГ18-БД00-927-5/16.01.2019 г. Относно:  Писмо от НАГ – Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж                   Уважаеми граждани, От Гл. инженер на СО е издадено Разрешение за строеж № Б-4/15.01.2019 г.  за обект „Външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 кV  за смесена…

Прочети повече