Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на град София за периода 22-25.04.2019 г.

Поради подмяна/реконструкция на електромерни табла на 23.04.2019 г. ще бъде прекъснато електрозахранването на адрес: бул. „Васил Левски“ № 109 от 09:00 до16:15 часа.  

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Изграждане на сградно водопроводно отклонение на съществуваща сграда (църква „Св. Петка Самарджийска”) в ПИ с кадастрален идентификатор 68134.405.1, кв. 1, бул. „Княз…

Прочети повече

Затваряне на пътно платно – ул. „Париж“

Уважаеми съграждани, Информираме ви, че поради авария на магистрален топлопровод, е необходимо да бъде затворен за преминаване на МПС пътното платно по ул. „Париж“ между ул. „Московска“ и ул. „Врабча“. Начало на СМР е от 8.30 ч. на 11 април 2019 г.  до 24.00 ч. на 16 април 2019 г. За повече информация: Писмо Топлофикация.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ / Топлофикация София ЕАД

Поради авария на магистрален топлопровод по ул. „Цар Симеон“, между бул.“Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Необходимо е да бъде затворен за преминаване на МПС пътното платно по ул. „Цар Симеон“ между ул.“Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“. Началото на СМР е от 08:00 ч. на…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Базова станция SOF2123.А000 „Zlatarov” с честотен обхват 900-2100 MHz на „А1 България” ЕАД”, с местонахождение ул. „Шипка” №43, СО район „Оборище”, гр….

Прочети повече

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“

С П И С Ъ К НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“ В ДЕЙНОСТ 122 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“  ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“  С решение от 06.03.2019 г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-15-240 от 01.03.2019 г. на кмета на район „Оборище“, до конкурс за длъжността „Началник…

Прочети повече

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“ В ДЕЙНОСТ 122 ПРИ РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ С решение от 06.03.2019 г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-15-240 от 01.03.2019 г. на кмета на район „Оборище“, до конкурс за длъжността „Началник на отдел…

Прочети повече