Съобщение за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-6 / 09.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ на основание на чл. 62, ал. 2 от АПК е издадена Заповед № РОБ20-РД-09-44/24.03.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-6 / 09.03.2020 г., издадено от Главния инженер на район Оборище – СО за обект: „Външно електрозахранване с кабел 1…

Прочети повече

Спиране на строително-ремонтните дейности на територията на СО до 31.03.2020 г. или до второ нареждане.

Спиране на строително-ремонтните дейности на територията на СО до 31.03.2020 г. или до второ нареждане. Уточнение към разпореждане на зам. кмет СО –обществено строителство

Прочети повече

ПРЕКРАТЯВА СЕ ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ТРАПЕЗАРИЯ НА Р-Н „ОБОРИЩЕ“

ПРЕКРАТЯВА СЕ ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ТРАПЕЗАРИЯ НА Р-Н „ОБОРИЩЕ“ Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването, район „Оборище“ ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВА достъпа до Обществена…

Прочети повече