ИЗВЕСТИЕ

На 02.04.2018 г. беше съгласувано искане на фирма „Васил Пеевски“ ООД за временно ограничаване/спиране движението на МПС през кръстовището на ул. „Фр. Де Пресансе“ и ул. „В. Друмев“ във връзка със строителството на Външно топлозахранвене на жилищна сграда на ул. „В. Друмев“ № 29-31 за изкопни работи от 10.04.2018 г.  до  24.04.2018 г., съгласно одобрен…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ 

На 21.03.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване на движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности на 22.03.2018 г. и…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Ремонт на съществуваща двуетажна сграда на ЦСМП”, с местоположение УПИ І, кв. 712, представляващ…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Спешно отделение (СО) – Вътрешно преустройство и пристройка към част от съществуваща пететажна сграда на УМБАЛ – Царица Йоанна – ИСУЛ ЕАД”,…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод

Уважаеми съграждани, Поради авария на магистрален топлопровод се извършват  строително – монтажни работи на територията на район „Оборище“. Повече информация ще намерите в уведомлението на Топлофикация

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Глава пета, Раздел II от АПК Ви уведомяваме, че е одобрена схема за поставяне на преместваем обект – ретро трамвай – информационен център за нуждите на Столична община на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Екзарх Йосиф“, СО – район „Оборище“ Със схемата може да се запознаете в отдел УТКС на СО-район „Оборище“ в…

Прочети повече

ИЗВЕСТИЕ

На 20.02.2018 г. беше съгласувано искане за временно ограничаване на движението на МПС по ул. „Чумерна“ в участъка от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Цар Симеон“ във връзка със строителството на „Многофамилна жилищна сграда с гаражи“ на ул. „Чумерна“ № 24 за бетонови работи и товарно разтоварни дейности на 22.02.2018 г.  от…

Прочети повече