Съобщение № 47

 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Изграждане на нов външен топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда” с местоположение УПИ V-9, кв. 515, м. ГГЦ зона Г-14,…

Прочети повече

Съобщение № 46

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с офис и гаражи” с местоположение УПИ VІІІ-5, 6, кв. 530, м. ГГЦ зона…

Прочети повече