Проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“

 Проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“   Район „Оборище”, в партньорство с район „Витоша”, подписаха  договор за БФП BG05M9OP001-2.101-0182-C01 за изпълнение на Проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“. Очаква се помощ по проекта да бъде оказана на 199 души. Проектните дейности ще се изпълнят по процедура „Патронажна…

Прочети повече

Във връзка със строителство на строителен обект: „Многофамилна жилищна сграда с офис и подземен гараж, гр. София, м. ГГЦ зона Г-14″, кв. 24, УПИ І-24“ на адрес ул. Будапеща № 52, предстои затваряне на улицата съгласно строителния график за обекта считано от 16.06. 2020 г. до 30.06.2020 г.

Във връзка със строителство на строителен обект: „Многофамилна жилищна сграда с офис и подземен гараж, гр. София, м. ГГЦ зона Г-14″, кв. 24, УПИ І-24“ на адрес ул. Будапеща № 52, предстои затваряне на улицата съгласно строителния график за обекта считано от 16.06. 2020 г. до 30.06.2020 г. Уведомление ул. Будапеща № 52

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ „Сердика-22“ ЕООД – Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на обект: Жилищна сграда с подземни гаражи, находящ се в УПИ III-13, кв.518, м. „Зона Г14“,- 1202 София, Оборище , ул. Париж № 9, на следните дати:

УВЕДОМЛЕНИЕ „Сердика-22“ ЕООД – Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на обект: Жилищна сграда с подземни гаражи, находящ се в УПИ III-13, кв.518, м. „Зона Г14“,-  1202 София, Оборище , ул. Париж № 9, на следните дати: – на 17.06.2020 г. от 08:00 до 14:00 – на 18.06.2020 г. от 08:00 до 14:00 –…

Прочети повече

Проект „Патронажна грижа в район „Оборище“

Проект „Патронажна грижа в район „Оборище“ – Компонент 3 Открита е телефонна линия 0882 471 179, на която се подават заявки за ползване на услуги в изпълнение на проекта по Компонент 3, в рамките на работното време на общинската администрация от 08:00 до 17:00 часа, всеки работен ден. ОТ УСЛУГИТЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ: Хора…

Прочети повече