УВЕДОМЛЕНИЕ от „Н ИНВЕСТ“ ЕООД, Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на ул. „Стара Планина“ пред № 28-30, София, Оборище на 07.07.2020 г от 08:00 ч до 12:00 ч – за бетониране

УВЕДОМЛЕНИЕ от Н ИНВЕСТ ЕООД, Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на ул. Стара Планина пред № 28-30 София Оборище на 07.07.2020 г

Прочети повече

ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ“

Столична община дирекция „Спорт и младежки дейности“ “ Център за подкрепа на личностно развитие – СПОРТНА ШКОЛА СОФИЯ Център за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование „София“ „Спортна София – 2000“ ЕАД ПРОГРАМА „ВАКАНЦИЯ“ Програма „Ваканция“ се организира от Столична община, Дирекция „Спорт и младежки дейности“ и общинските Центрове за…

Прочети повече

Инструктаж за работа в условията на COVID-19 се проведе вчера на назначените социални асистенти по проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“ по ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.101-0182-C01.

🆕 Инструктаж за работа в условията на COVID-19 се проведе вчера на назначените социални асистенти по проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“ по ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.101-0182-C01. Оторизирана фирма за дезинфекция проведе демонстрация за работа с предпазни средства и начините за дезинфекция. На наетите лица са осигурени всички предпазни средства….

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Район „Оборище“-СО уведомява, че е утвърден годишният списък на картотекираните семейства/домакинства за 2020 г. Списъкът е обявен на информационното табло в сградата на районната администрация: бул. „Мадрид“ №1, етаж 1, на 18.06.2020 г. За справки: тел. 02/815 76 31 в отдел УОСЖФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Район „Оборище“-СО уведомява, че е утвърден годишният списък на картотекираните семейства/домакинства за 2020 г. Списъкът е обявен на информационното табло в сградата на районната администрация: бул. „Мадрид“ №1, етаж 1, на 18.06.2020 г. За справки: тел. 02/815 76 31 в отдел УОСЖФ

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД, Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на улица ул. Цар Симеон № 36 София, Оборище

УВЕДОМЛЕНИЕ СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД, Във връзка с предстоящи строително монтажни работи на улица ул. Цар Симеон № 36 София

Прочети повече

Стеснение на улицата ул. Силистра №10 считано от 03.07.2020 г. до 03.08.2020 г.

Във връзка с предстоящи строително-монтажни работи от  „ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ“ ООД на обект: Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, находяща се в УПИ II-61,183, кв. 584б, м-ст „Г-13-Юr“, СО – Район „Оборище“, ул. „Силистра“ №10, Ви уведомяваме, че предстои стеснение на улицата в периода както следва: За бетонови работи на 03.07.2020 – 08:00 до 14:00…

Прочети повече

ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0001 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“

Анонс срещи – р-н Оборище

Прочети повече