От 15.03.2020 г . „ЧЕЗ Разпределение България“ АД преустанови планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България

От 15.03.2020 г . ЧЕЗ Разпределение България АД преустанови планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България

Прочети повече

Съобщение за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-6 / 09.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ на основание на чл. 62, ал. 2 от АПК е издадена Заповед № РОБ20-РД-09-44/24.03.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-6 / 09.03.2020 г., издадено от Главния инженер на район Оборище – СО за обект: „Външно електрозахранване с кабел 1…

Прочети повече