Уведомление за издадено от Главен инженер на НАГ- СО Разрешение за строеж № Б-86/14.07.2021г.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, обвяване на издадено от Главен инженер на НАГ- СО Разрешение за строеж № Б-86/14.07.2021 г. за строеж: „Временно измесване на ел. съоръжения засягащи се oт ново строителство на многофамилна жилищна сграда с подземно паркиране“ В ПИ 68134.407.194, УПИ Х-194 за ЖС, kB.559, м. „ГГЦ зона Г -12“,…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авариен ремонт с адрес по ул. ул. „Париж“ между ул. „Московска“ и ул. “ Врабча“

Уведомяваме Ви, че поради авария па магистрален топлопровод на ул. „Париж“ между ул. „Московска“ и ул. “ Врабча“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 20.07.2021 г. до 24. 00 ч. на 23 . 07.2021 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авариен ремонт с адрес по на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Дондуков“ и ул. „Московска“

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Дондуков“ и ул. „Московска“ е необходимо да се извършат СМР за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 19.07.2021 г. до 24.00 ч. на 23.07.2021 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС пътното платно на…

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността “Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и бюджет“

ОБЯВЛЕНИЕ   За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: www.so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители…

Прочети повече

Уведомление от А1 България за извършване на аварийни СМР на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 163

Поради  наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа , ,.А1 България “ ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща, собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД в район “ Оборище“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 163, в периода от 15-07-2021 до 22-07-2021 г. Уведомение от А1 България за извършване на аварийни СМР…

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността “Началник отдел” на отдел „Устройство на територията, контрол на строителството“

ОБЯВЛЕНИЕ  За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: www.so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители и…

Прочети повече

РЕШЕНИЕ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ- ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО, ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА НАЕМ ОТ ЛИЦА-НАЕМАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

РЕШЕНИЕ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ- ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО, ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА НАЕМ ОТ ЛИЦА-НАЕМАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ И/ИЛИ НАЕМАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, С УЧАСТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА В КАПИТАЛА И ЧАСТИЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ ЛИЦА ОТ ЗАПЛАЩАНЕ…

Прочети повече

Дежурства на 26.06.2021 г.

Уважаеми избиратели, Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. напомняме, че на 26 юни 2021 г. включително, изтича срокът за: – подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение; – подаване…

Прочети повече

От 23 юни в район „Оборище“ ще се мият улиците със затваряне за движение под формата на „карета“ от 07.30 ч. до 16.00 ч.

Започва дейност: „Миене с автоцистерна с маркуч“ на улици, тротоари, алеи, площади и други обществени пространства в район „Оборище“. Въвежда се организация за временно затваряне за движение на улиците под формата на „каре“ от 07.30 ч. до 16.00 ч. Миенето в район „Оборище“ ще продължи от 23 юни до 6 юли 2021 г. КЪДЕ и…

Прочети повече