!ВТОРА авария на ул. Дунав!

!ВТОРА авария на ул. Дунав! –––––––––––––- Уведомление от ТЕЦ София за авария на магистрален топлопровод по ул. Дунав-между ул. Цар Симеон и ул. Св. Св. Кирил и Методий Необходимо е да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й в периода от 08.30 ч. на 22.02.2021 г. до 24.00 ч. на 27.02.2021 г. През времето на…

Прочети повече

Уведомление от ТЕЦ София за авария на магистрален топлопровод по ул. Дунав-между бул. Княз Ал. Дондуков и ул. Стара планина

Уведомление от ТЕЦ София за авария на магистрален топлопровод по ул. Дунав-между бул. Княз Ал. Дондуков и ул. Стара планина Необходимо е да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й в периода от 08.30 ч. на 22.02.2021 г. до 24.00 ч. на 27.02.2021 г. През времето на изпълнение на СМР е необходимо е да бъде…

Прочети повече

Промяна в места за поставяне на избирателни списъци

Уважаеми граждани, Поради обективни причини  местата за поставяне на изборните списъци за  секции № 23 № 28 и № 29 са променени както следва! Изборна секция  № 23 на ул. „П. Волов“ № 1 – /кафе-аператив/ Изборна секция № 28 на ул. „Стара планина“ № 54 / сладкарница/ Изборна секция № 29 бул. „Данаил Николаев“…

Прочети повече

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД НА 50 ДУШИ

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД НА 50 ДУШИ В началото на месец януари т.г., район „Оборище“ стартира проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 по ОП  за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Социалната услугата, включваща приготвяне на храна – супа, основно ястие, хляб…

Прочети повече

Уведомление от Пътстрой Варна за изпълнение на СМР по ул. Бачо Киро № 11

Уведомление от Пътстрой Варна за изпълнение на СМР по ул. Бачо Киро № 11, във връзка с изпълнение на СМР по одобрено ПБЗ, ще бъдат заети 5 бр. паркоместа за 8 ч. за бетониране и товарно – разтоварни работи , за датите както следва: От 19.02.2021 до 19.02.2021 г. От 23.02.2021 до 27.03.2021 г. От…

Прочети повече

Обявява за провеждането на публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти, частна общинска собственост

Кметът на район „Оборище“ обявява провеждането на публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи 4 (четири) броя магазини с №№ 3, 9, 11 и 12 за извършване на търговска дейност, с ползване на санитарно помещение, находящи се в сграда с идентификатор…

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод на ул. „Тракия “ между ул. „Поручик Пачев“ и ул. “ Знаме“ е необходимо да се извършат СМР от 08.30 ч. на 17.02.2021 г. до 24.00 ч. на 22.02.2021 г.

Уведомление от Топлофикация София ЕАД за авария на магистрален топлопровод на ул. „Тракия “ между ул. „Поручик Пачев“ и ул. “ Знаме“ е необходимо да се извършат СМР от 08.30 ч. на 17.02.2021 г. до 24.00 ч. на 22.02.2021 г. Необходимо е да бъде затворено за преминаване на МПС пътното платно на ул. „Тракия“ между…

Прочети повече

Уведомление от A1 за аварийни СМР в р-н Оборище 16.02.2021 г. на ул. Марица, № 10, вх.1 за периода от 18.02.2021 г. до 25.02.2021 г. , като всички разходи по възстановяването ще бъдат за сметка на „А1 България ” ЕАД.

Уведомление_A1 за СМР в р-н Оборище 16.02.2021 – ул.Марица, №10, вх.1

Прочети повече