СЪОБЩЕНИЕ/Топлофикация София ЕАД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС,  район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за: „Обекти на територията на СО – район „Оборище“ от инвестиционната програма „Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД през…

Прочети повече