Подбор на оферти за избор на изпълнител

Район „Оборище“ – СО, стартира подбор на оферти за избор на изпълнител за на услуга с предмет: „Засаждане на растителност, реконструкция на паркова мебел, детски съоръжения, текущи ремонти в междублоковите пространства и разходи по обществени чешми, находящи се на територията на СО-район „Оборище“ . » ПОКАНА » КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА » ОБРАЗЕЦ № 1

Прочети повече

Представяна на оферта

Каним Ви да представите оферта за избор относно: „Изготвяне на проект за подмяна на вътрешно отоплителна инсталация за обект164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и 129 -то ОУ „Антим I“ с РЗП 6 504 м2″. » Заповед № РОБ16-РД09-77 от 08.04.2016 г » Образец 1 » Техническа характеристика    

Прочети повече

Покана с предмет упажняване на сртоителен надзор и инвеститорски контрол

На основание Заповеди № РОБ16-РД 09-83 /12.04.2016 г. и  № РОБ16-РД 09-84 /12.04.2016 г.  за избор на изпълнител на услуги с предмет упажняване на сртоителен надзор и инвеститорски контрол за обект разширение на „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов“, УПИ IV, кв.535, м. „Центъра – Зона А-север” бул.Дондуков 60, СО-район „Оборище“ –…

Прочети повече

Обществена поръчка

Открита процедура по опростени правила по реда на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов“, УПИ ІV, кв.535, м. „Центъра – Зона А-север” бул. Дондуков 60, СО-район „Оборище“ – пристройка и надстройка на корпус 1…

Прочети повече

Обществена поръчка

Обществена поръчка за услуга възлагана чрез публична покана по глава Осма „А” от ЗОП с предмет: „Доставки на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове за учениците от подготвителните класове и от първи до четвърти клас на 112 ОУ „Стоян Заимов“, гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010 г., по Програма «Подпомагане храненето на децата от…

Прочети повече

Открита процедура по ЗОП

Oткрита процедура за участие по /опростени правила/ по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на класни стаи за ученици от 7-12 клас в сградата на  СМГ „Паисий Хилендарски”,  ул. „Искър” № 61,  район „Оборище”, Столична община”. Обявление за…

Прочети повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Документация за участие в открита процедура по /опростени правила/ по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на СМР и изпълнение на мерки съгласно Технически паспорт по части Архитектурна, Ел и ОвК  в сградата на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”, ул. „Искър” №61, СО-район „Оборище”. …

Прочети повече

Публична покана

Публична покана с предмет: „Доставки на пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плодовеза учениците от подготвителните класове и от първи до четвърти класна 112 ОУ „Стоян Заимов“, гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010 г.,по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І –…

Прочети повече

Публична покана

Кметът на СО-район „Оборище” в качеството му на Възложител по смисъла на чл.7, т. 3 от ЗОП провежда процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: „Програма за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на обекти от образователната инфраструктура през 2015г. – сградата на ОДЗ 151,  ул. „Мърфи“ № 1,…

Прочети повече