Събиране на оферти с обява за Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, в междублоковите пространства на територията на СО – район „Оборище“ през 2018 г.

ОБЯВА – качено на 02.02.2018 г. Информация – качено на 02.02.2018 г. ЕЕДОП – качено на 02.02.2018 г. Заявление – качено на 02.02.2018 г. Проект на договор – качено на 02.02.2018 г. Ценово предложение – за публикуване – качено на 02.02.2018 г. Протокол-14.02.2018 Решение-14.02.2018 Договор-Чистота-Искър – качен на 23.02.2018 г.

Прочети повече

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на СО – район „Оборище“

Обява – 27.02.2018 Информация – 27.02.2018 ЕЕДОП – 27.02.2018 Заявление – 27.02.2018 Образци – 27.02.2018 Проект на договор – 27.02.2018 Списък с обекти – 27.02.2018 Техническа спецификация – 27.02.2018 Удължаване на срок – 07.03.2018 Протокол – 15.03.2018 Решение – 15.03.2018 Изменение на решение – 12.04.2018 Договор – Кумер – 19.04.2018 Допълнително споразумение на договор – 28.01.2019 г.  

Прочети повече

Събиране на оферти с обява с предмет: „Засаждане на растителност, поддръжка и реконструкция на паркова мебел и детски съоръжения и ремонт на обществени чешми, находящи се в междублоковите пространства“

Обява за профила на купувача озеленяване – 23.01.2018 г. Информация за публикувана обява  – 23.01.2018 г. ЕЕДОП  – 23.01.2018 г. Проекто договор за чешмите и паркова мебел за 2018 г.  – 23.01.2018 г. Ценова оферта 2018  – 23.01.2018 г. Информация за удължаване на срока за подаване на оферти  – 31.01.2018 г. Протокол  – 06.02.2018 г. Решение – 06.02.2018 г. Договор БКС – Кремиковци –…

Прочети повече

Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район „Оборище“-СО по НПЕЕМЖС

Решение – 16.01.2018 г. Обявление  – 16.01.2018 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ   – 16.01.2018 г. Заявление за участие  – 16.01.2018 г. Образци  – 16.01.2018 г. Договор – проект  – 16.01.2018 г. KC ул. Oборище 123  – 16.01.2018 г. KС ул. Цар Симеон 49   – 16.01.2018 г. КС ул. Стара планина 16Б  – 16.01.2018 г. Разяснение от 31.01.2018 г. Протокол № 1  – 02.03.2018 г. Съобщение за отваряне на…

Прочети повече

Събиране на оферти с обява за Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, в междублоковите пространства на територията на СО – район „Оборище“ през 2018 г.

ОБЯВА – 10.01.2018 г. ИНФОРМАЦИЯ – 10.01.2018 г. Заявление – 10.01.2018 г. ЕЕДОП – 10.01.2018 г. Проект на договор – 10.01.2018 г. Ценово предложение – 10.01.2018 г. Информация за удължаване на срока – 18.01.2018 г. Протокол за класиране на участниците – 24.01.2018 г. Решение – 24.01.2018 г.  

Прочети повече

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОД В ДВОРА НА 129 ОУ И 164 ГПИЕ

ОБЯВА – 26.10.2017 г. Техническa спецификация ПО – 26.10.2017 г. ЕЕДОП Приложение 1 – 26.10.2017 г. Техническо предложение Приложение 2 – 26.10.2017 г. Ценова Оферта Приложение 3 – 26.10.2017 г. КС Приложение 4 – 26.10.2017 г. Проект на договор СМР топлопровод – 26.10.2017 г. Информация за удължаване срока за подаване на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за…

Прочети повече

Обява за процедура с предмет: Инженеринг, включващ: проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на съоръжения за покриване на открити стълбищни пространства на подлеза на кръстовището на бул. „Мадрид“ и бул. „Ситняково“ и подлеза на кръстовището на бул. „Ситняково“ и ул. „Оборище“ на територията на район „Оборище“ – СО.

ОБЯВА – 18.08.2017 г. Методика за оценяване и техническа спецификация – 18.08.2017 г. Образци – за публикуване – 18.08.2017 г. БЛАНКА на договор СМР инжинеринг – 18.08.2017 г. СХЕМА ПОДЛЕЗИ 1 – 18.08.2017 г. СХЕМА ПОДЛЕЗИ 2 – 18.08.2017 г. Обява за удължаване на срока за подаване на оферти  – 05.09.2017 г. ПРОТОКОЛ – 11.09.2017 г. РЕШЕНИЕ – 18.09.2017 г. Договор №РОБ17-ДГ56-90/28.09.2017

Прочети повече

Обява за избор на изпълнител за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Поддръжка и почистване на (градини и зелени) площи, разположени в междублоковите пространства на територията на район „Оборище“-СО

ОБЯВА – 27.07.2017 г. Образци – 27.07.2017 г. Договор – проект: 27.07.2017 г. ПРОТОКОЛ – 11.08.2017 г. РЕШЕНИЕ – 16.08.2017 г. ДОГОВОР – 05.09.2017 г.

Прочети повече

Обява за избор на изпълнител за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Съставяне на технически паспорти, обследване за енергийна ефективност с цел доказване на постигнати енергийни спестявания, изготвяне на проект за преустройство и реконструкция на част от сграда (бивша детска кухня) и изготвяне на проект за внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на училищна сграда“, по обособени позиции.

» Обява – 21.07.2017 г. » Документация  – 21.07.2017 г. » Проект на договор №2 – 21.07.2017 г. » Проект на договор №1 – 21.07.2017 г. » Образци – 21.07.2017 г. Съобщение до участниците за отваряне на ценови оферти – 22.08.2017 г. ПРОТОКОЛ  – 31.08.2017 г. Решение – 07.09.2017 г. Договор №РОБ17-ДГ56-86_15-09-2017 Договор №РОБ17-ДГ56-88_26-09-2017      

Прочети повече

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район „Оборище“ по Националната програма за енергийна ефективност

» Документация – 14.07.2017 г. » Договор – 14.07.2017 г. » Образци – 14.07.2017 г. » Количествени сметки и проектна документация за обособени позициии 1 и 2 изтеглете по-долу: Позиция 1: ул. М. Дринов №26 – 14.07.2017 г. ул. Асен Златаров №3 – 14.07.2017 г. ул. Цар Симеон №38 – 14.07.2017 г. Позиция 2: ул. Оборище, бл 123 – 14.07.2017 г. ул. Стара…

Прочети повече