Събиране на оферти с обява за Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на помещение за детска кухня, находяща се в ДГ № 191 „Приказка без край“ в зала за представления и езиково обучение с периодично ползване“

Обява – качено на 18.07.2018 г. Информация в АОП – качено на 18.07.2018 г. Техническа спецификация – качено на 18.07.2018 г. Методика за оценяване – качено на 18.07.2018 г. Обща КС – качено на 18.07.2018 г. Образци на документи – качено на 18.07.2018 г. espd-request – качено на 18.07.2018 г. Проект на договор – качено на 18.07.2018 г. Протокол – качено на 03.08.2018 г….

Прочети повече

„Доставка и монтаж на мебели в сградата на „Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“, район „Оборище“ – гр. София“

Решение за откриване на процедура – качено на 17.05.2018 г. Обявление – качено на 17.05.2018 г. Документация – качено на 17.05.2018 г. КС – качено на 17.05.2018 г. Образци на документи – качено на 17.05.2018 г. espd-request – качено на 17.05.2018 г. Проект на договор мебели – качено на 17.05.2018 г. Разяснения – качено на 31.05.2018 г. Протокол №1 – качено на 14.06.2018 г….

Прочети повече

„Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1, район „Оборище“ – гр. София“

Решение за откриване на процедура – 02.04.2018 г. Обявление – 02.04.2018 г. Документация – 02.04.2018 г. Техническа спецификация – 02.04.2018 г. КС – 02.04.2018 г. espd-request – 02.04.2018 г. Образци на документи – 02.04.2018 г. Проект-на-договор – 02.04.2018 г. Разяснение – 20.04.2018 г. Разяснения – 23.04.2018 г. Протокол № 1 – 18.05.2018 г. Отваряне на ценови оферти – 06.06.2018 г. Протокол № 2 – 06.06.2018 г. Протокол №…

Прочети повече

Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Разширение на сградата на Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“ на етап 1Б

Решение – качено на 21.02.-2018 г. Обявление – качено на 21.02.-2018 г. Документация – качено на 21.02.-2018 г. Техническа спецификация – качено на 21.02.-2018 г. _KSS_- Образец №8 – качено на 21.02.-2018 г. Образци на документи – качени на 21.02.-2018 г. Проект на договор – качен на 21.02.-2018 г. » Проекти по част геодезия и архитектура може да изтеглите от тук и тук  –…

Прочети повече

Събиране на оферти с обява за Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, в междублоковите пространства на територията на СО – район „Оборище“ през 2018 г.

ОБЯВА – качено на 02.02.2018 г. Информация – качено на 02.02.2018 г. ЕЕДОП – качено на 02.02.2018 г. Заявление – качено на 02.02.2018 г. Проект на договор – качено на 02.02.2018 г. Ценово предложение – за публикуване – качено на 02.02.2018 г. Протокол-14.02.2018 Решение-14.02.2018 Договор-Чистота-Искър – качен на 23.02.2018 г.

Прочети повече

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на СО – район „Оборище“

Обява – 27.02.2018 Информация – 27.02.2018 ЕЕДОП – 27.02.2018 Заявление – 27.02.2018 Образци – 27.02.2018 Проект на договор – 27.02.2018 Списък с обекти – 27.02.2018 Техническа спецификация – 27.02.2018 Удължаване на срок – 07.03.2018 Протокол – 15.03.2018 Решение – 15.03.2018 Изменение на решение – 12.04.2018 Договор – Кумер – 19.04.2018 Допълнително споразумение на договор – 28.01.2019 г.  

Прочети повече

Събиране на оферти с обява с предмет: „Засаждане на растителност, поддръжка и реконструкция на паркова мебел и детски съоръжения и ремонт на обществени чешми, находящи се в междублоковите пространства“

Обява за профила на купувача озеленяване – 23.01.2018 г. Информация за публикувана обява  – 23.01.2018 г. ЕЕДОП  – 23.01.2018 г. Проекто договор за чешмите и паркова мебел за 2018 г.  – 23.01.2018 г. Ценова оферта 2018  – 23.01.2018 г. Информация за удължаване на срока за подаване на оферти  – 31.01.2018 г. Протокол  – 06.02.2018 г. Решение – 06.02.2018 г. Договор БКС – Кремиковци –…

Прочети повече

Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район „Оборище“-СО по НПЕЕМЖС

Решение – 16.01.2018 г. Обявление  – 16.01.2018 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ   – 16.01.2018 г. Заявление за участие  – 16.01.2018 г. Образци  – 16.01.2018 г. Договор – проект  – 16.01.2018 г. KC ул. Oборище 123  – 16.01.2018 г. KС ул. Цар Симеон 49   – 16.01.2018 г. КС ул. Стара планина 16Б  – 16.01.2018 г. Разяснение от 31.01.2018 г. Протокол № 1  – 02.03.2018 г. Съобщение за отваряне на…

Прочети повече

Събиране на оферти с обява за Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, в междублоковите пространства на територията на СО – район „Оборище“ през 2018 г.

ОБЯВА – 10.01.2018 г. ИНФОРМАЦИЯ – 10.01.2018 г. Заявление – 10.01.2018 г. ЕЕДОП – 10.01.2018 г. Проект на договор – 10.01.2018 г. Ценово предложение – 10.01.2018 г. Информация за удължаване на срока – 18.01.2018 г. Протокол за класиране на участниците – 24.01.2018 г. Решение – 24.01.2018 г.  

Прочети повече

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОД В ДВОРА НА 129 ОУ И 164 ГПИЕ

ОБЯВА – 26.10.2017 г. Техническa спецификация ПО – 26.10.2017 г. ЕЕДОП Приложение 1 – 26.10.2017 г. Техническо предложение Приложение 2 – 26.10.2017 г. Ценова Оферта Приложение 3 – 26.10.2017 г. КС Приложение 4 – 26.10.2017 г. Проект на договор СМР топлопровод – 26.10.2017 г. Информация за удължаване срока за подаване на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за…

Прочети повече