Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП, с предмет: „Текущи ремонти на тротоари и пътни настилки по уличната мрежа на територията на район „Оборище“ – Столична община“

Информация за публикувана обява – качена на 14.06.2019 г. Обява – качена на 14.06.2019 г. Приложение №2 -Техническа спецификация – Ремонт улици – тротоарни и улични настилки и други -06.2019 – качено на 14.06.2019 г. Приложение № 1 – качено на 14.06.2019 г. Образци – качени на 14.06.2019 г. Проект на договор – качен на 14.04.2019 г. Информация за публикувана обява…

Прочети повече

Обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 „Приказка без край“ – гр. София, ул. „Васил Друмев“ №34”

Обява – качена на 22.04.2019 г. Информация за публикуване на обява – качена на 22.04. 2019 г. Техническа-спецификация 191 ДГ – качена на 22.04. 2019 г. КС 191 ДГ покрив и ВиК – качена на 22.04. 2019 г. Приложение №1.1 Методика за оценка – качено на 22.04. 2019 г. Oбразци – качени на 22.04. 2019 г. Проект на договор ДГ 191 – качен на 22.04. 2019 г….

Прочети повече

Обществена поръчка процедурата с предмет: „Доставка и монтаж на мебели в сградата на „Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“, район „Оборище“, етап 1Б – гр. София“

Решение – качено на 04.03.2019 г. Обявление – качено на 04.03.2019 Документация мебели– качена на 04.03.2019 г. Образци на документи – качени на 04.03.2019 г. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА-1 АЕГ и 112 СОУ МЕБЕЛИ И ОБОРУДВАНЕ- 04.03.2019 espd-request – качено на 04.03.2019 г. Проект на договор мебели – качен на 04.03.2019 г. Разяснение – качено на 19.03.2019 г. Разяснение – качено на 22.03.2019 г. Разяснение – качено на 28.03.2019 г….

Прочети повече

Поддръжка и почистване на градини и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Оборище“

Обява – качена на 27.02.2019 г. Информация за публикувана обява – качена на 27.02.2019 г. Образци – качени на 27.02.2019 г. Проект на договор – качен на 27.02.2019 г. Протокол № 1 – качен на 15.03.2019 г. Протокол № 2 – качен на 29.03.2019 г. Договор – качен на 12.04.2019 г. Допълнително споразумение – качено на 11.07.2019 г.  

Прочети повече

„Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“

Обява за профила на купувача – качена на 11.12.2018 г. Информация за публикувана обява – качена на 11.12.2018 г. Техническа спецификация – качена на 11.12.2018 г. Приложение № 1 – качено на 11.12.2018 г. образци – качени на 11.12.2018 г. Проект на договор – качен на 11.12.2018 г. espd-request – качен на 11.12.2018 г. Протокол – качен на 03.01.2019 г. Удължаване на срока за събиране на оферти – качен на…

Прочети повече

Събиране на оферти с обява с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – СО“

Обява – качена на 20.11.2018 г. Информация – качена на 20.11.2018 г. espd-request – качен на 20.11.2018 г. образци – качени на 20.11.2018 г. Приложение № 1 – качено на 20.11.2018 г. Техническа спецификация – качена на 20.11.2018 г. Проект на договор – качен на 20.11.2018 г. Протокол – качен на 07.12.2018 г. Удължаване на срока за събиране на оферти – качен на 07.12.2018 г….

Прочети повече

Събиране на оферти с обява за Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на помещение за детска кухня, находяща се в ДГ № 191 „Приказка без край“ в зала за представления и езиково обучение с периодично ползване“

Обява – качено на 18.07.2018 г. Информация в АОП – качено на 18.07.2018 г. Техническа спецификация – качено на 18.07.2018 г. Методика за оценяване – качено на 18.07.2018 г. Обща КС – качено на 18.07.2018 г. Образци на документи – качено на 18.07.2018 г. espd-request – качено на 18.07.2018 г. Проект на договор – качено на 18.07.2018 г. Протокол – качено на 03.08.2018 г….

Прочети повече

„Доставка и монтаж на мебели в сградата на „Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“, район „Оборище“ – гр. София“

Решение за откриване на процедура – качено на 17.05.2018 г. Обявление – качено на 17.05.2018 г. Документация – качено на 17.05.2018 г. КС – качено на 17.05.2018 г. Образци на документи – качено на 17.05.2018 г. espd-request – качено на 17.05.2018 г. Проект на договор мебели – качено на 17.05.2018 г. Разяснения – качено на 31.05.2018 г. Протокол №1 – качено на 14.06.2018 г….

Прочети повече

„Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1, район „Оборище“ – гр. София“

Решение за откриване на процедура – 02.04.2018 г. Обявление – 02.04.2018 г. Документация – 02.04.2018 г. Техническа спецификация – 02.04.2018 г. КС – 02.04.2018 г. espd-request – 02.04.2018 г. Образци на документи – 02.04.2018 г. Проект-на-договор – 02.04.2018 г. Разяснение – 20.04.2018 г. Разяснения – 23.04.2018 г. Протокол № 1 – 18.05.2018 г. Отваряне на ценови оферти – 06.06.2018 г. Протокол № 2 – 06.06.2018 г. Протокол №…

Прочети повече

Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Разширение на сградата на Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“ на етап 1Б

Решение – качено на 21.02.-2018 г. Обявление – качено на 21.02.-2018 г. Документация – качено на 21.02.-2018 г. Техническа спецификация – качено на 21.02.-2018 г. _KSS_- Образец №8 – качено на 21.02.-2018 г. Образци на документи – качени на 21.02.-2018 г. Проект на договор – качен на 21.02.-2018 г. » Проекти по част геодезия и архитектура може да изтеглите от тук и тук  –…

Прочети повече