Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в СО- Район Оборище“

Услугата  за най-нуждаещите се става възможна благодарение на Европейската Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  и съфинансиране от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се хора –  операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016”  BG05FMOP001-3.002.  Управляващ орган на проекта е Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Район „Оборище“. Осигуряване на топъл обяд…

Прочети повече

Информация за програма „Зелена София“

Програма „Зелена София”  е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София и подобряване на състоянието на зелените площи общинска собственост които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености по чл. 466 от ЗУЕС, сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически…

Прочети повече

Финалното състезание за Купата на „Оборище”

Днес се проведе финалното състезание по проект „Аз плувам” – за Купата на „Оборище”, осъществен по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018г.“, в състезанието участваха децата от ОДЗ 60, ОДЗ 62, ЦДГ 104, ЦДГ 150 и ОДЗ 151.Децата се справиха чудесно…

Прочети повече

Програма „Зелена София”

ПОКАНА На основание Заповед № СОА16-РД-09-793/28.04.2016 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2016 г. Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17,00ч. на 06.06.2016 г. в деловодството на СО – Район „Оборище“, за чиято територия ще се кандидатства. Кандидатите могат…

Прочети повече

Втори прием на заявления по проект „Достоен живот и равенство в общността“

Списък на на  одобрени кандидати за „личенасистент“ и и „домашен помощник“: » Обявление от 13.05.2016 г. За допълнителна информация: Илона Илиева ( ръководител звено) – тел.: 8157641, 0885 141 800  

Прочети повече

Втори прием на документи по проект „ ДОСТОЕН ЖИВОТ И РАВЕНСТВО В ОБЩНОСТТА“

Стартира  втори прием на документи за кандидатстване по проект BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „ ДОСТОЕН ЖИВОТ И РАВЕНСТВО В ОБЩНОСТТА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Документи  за кандидатстване ще се подават от 18. 04 до 29.04. 2016 в деловодството на район „Оборище“, СО. Заявления за попълване може да изтеглите и  от тук: ⇒…

Прочети повече

Процедура за подбор на персонал по проект „Достоен живот и равенство в общността“

Във връзка със стартиране на проект BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „ДОСТОЕН ЖИВОТ И РАВЕНСТВО В ОБЩНОСТТА“, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.Район „Оборище“, СО в качеството си на бенефициент по проекта обявява процедура за подбор на персонал, както следва: 1. Обявление за заемане на длъжностите „Домашен помощник“…

Прочети повече

Проект „Аз плувам“

СО – Район „Оборище“ спечели финансиране за проекта си „Аз плувам“ съгласно Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – сесия м. февруари 2016 г. по първа стратегическа цел: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и…

Прочети повече