Проведе се финалното състезание по Проект „Аз играя тенис“

Днес, 21 юни 2017 г., се проведе финалното състезание по Проект „Аз играя тенис“ по  Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”. Участници от три детски градини премериха силите си в състезание по тенис на корт в сградата на…

Прочети повече

Стартира проект „Аз играя тенис” на Район „Оборище”

На 28 април 2017 г. стартира проект „Аз играя тенис” на Район „Оборище”, който ще се реализира по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018г.“. В проекта участват деца от ДГ №195 „Братя Мормареви“, ДГ №191 „Приказка без край“ и ДГ №151…

Прочети повече

Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в СО- Район Оборище“

Услугата  за най-нуждаещите се става възможна благодарение на Европейската Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  и съфинансиране от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се хора –  операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016”  BG05FMOP001-3.002.  Управляващ орган на проекта е Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Район „Оборище“. Осигуряване на топъл обяд…

Прочети повече

Информация за програма „Зелена София“

Програма „Зелена София”  е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София и подобряване на състоянието на зелените площи общинска собственост които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености по чл. 466 от ЗУЕС, сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически…

Прочети повече

Финалното състезание за Купата на „Оборище”

Днес се проведе финалното състезание по проект „Аз плувам” – за Купата на „Оборище”, осъществен по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018г.“, в състезанието участваха децата от ОДЗ 60, ОДЗ 62, ЦДГ 104, ЦДГ 150 и ОДЗ 151.Децата се справиха чудесно…

Прочети повече

Програма „Зелена София”

ПОКАНА На основание Заповед № СОА16-РД-09-793/28.04.2016 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2016 г. Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17,00ч. на 06.06.2016 г. в деловодството на СО – Район „Оборище“, за чиято територия ще се кандидатства. Кандидатите могат…

Прочети повече

Втори прием на заявления по проект „Достоен живот и равенство в общността“

Списък на на  одобрени кандидати за „личенасистент“ и и „домашен помощник“: » Обявление от 13.05.2016 г. За допълнителна информация: Илона Илиева ( ръководител звено) – тел.: 8157641, 0885 141 800  

Прочети повече

Втори прием на документи по проект „ ДОСТОЕН ЖИВОТ И РАВЕНСТВО В ОБЩНОСТТА“

Стартира  втори прием на документи за кандидатстване по проект BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „ ДОСТОЕН ЖИВОТ И РАВЕНСТВО В ОБЩНОСТТА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Документи  за кандидатстване ще се подават от 18. 04 до 29.04. 2016 в деловодството на район „Оборище“, СО. Заявления за попълване може да изтеглите и  от тук: ⇒…

Прочети повече

Процедура за подбор на персонал по проект „Достоен живот и равенство в общността“

Във връзка със стартиране на проект BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „ДОСТОЕН ЖИВОТ И РАВЕНСТВО В ОБЩНОСТТА“, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.Район „Оборище“, СО в качеството си на бенефициент по проекта обявява процедура за подбор на персонал, както следва: 1. Обявление за заемане на длъжностите „Домашен помощник“…

Прочети повече