Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И…

Прочети повече

Район „Оборище“ започна работа по реализиране на Проект „Патронажна грижа в Район „Оборище“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Район „Оборище“  започна работа по реализиране на Проект „Патронажна грижа в Район „Оборище“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Изпълнението…

Прочети повече

Район „Оборище“ удължава срока на Договор № BG05FMOP001-3.002-0138-C04 – „Осиуряване на топъл обяд 2016-2020“

Уведомление за потребителите на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд“ Район „Оборище“ обявява срок 31.12.2019 г. (вторник) за подновяване на договорите на потребителите на услугата „Осигуряване на топъл обяд в район „Оборище“, във връзка с удължаване на срока на Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0138-C04 „Осигуряване на топъл обяд 2019-2020“, по Оперативна…

Прочети повече

Кметът на район „Оборище“ откри нетрадиционна изложба

Днес кметът на район „Оборище“ Николай Александров откри нетрадиционна изложба. Портрети на хора, получаващи топла храна красят стените в обществената трапезария на район „Оборище“, на ул. „Васил Друмев“ № 34, мястото където 40 социално слаби възрастни хора получават топъл обяд по Програма „Осигуряване на топъл обяд“ – съвместна програма на ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА…

Прочети повече

Нов анасьор за достъпна среда по Проект „Красива България“

Уважаеми съграждани, За подобряване на достъпната среда в административната сграда на район „Оборище“ се осъществяват ремонтни дейности по Проект „Красива България“. Благодарение реализацията на проекта сградата ще разполага с нов асансьор, осигуряващ подобрен достъп на гражданите до администраивните услуги на района. Снимки от ремонтните дейности:

Прочети повече

Район „Оборище“ приема заявления за включване в механизъм „Лична помощ“

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването ѝ в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи…

Прочети повече

Уведомление/ПМС № 344/21.12.2018 г. – Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите, на лица с трайни увреждания

От 01.09.2019 г. започва предоставянето и финансирането на личната помощ, на основание на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания. Молим, в кратки срокове потребителите ползващи социални услуги по ПМС № 344/21.12.2018 г., предоставяни от район „Оборище“, да подадат Заявление-декларация за изготвяне на индивидуална…

Прочети повече

Процедура за финансиране на проекти по Програма „Зелена София“

Уважаеми съграждани, На основание чл.16, ал.1 от Правила за управление на Програма „Зелена София” приети с Решение № 280 на СОС по Протокол № 88/28.04.2011г. и изменени с Решение №140 на СОС по Протокол №12/22.03.12г., Решение №102 на СОС по Протокол №29/23.02.17г. и Решение №134 на СОС по Протокол №72/14.03.19г., както и чл.44, ал.1, т.1…

Прочети повече

„Оборище през моите очи”

Днес стартира Проект „Оборище през моите очи” – инициатива на район „Оборище“ в партньорство с Първа английска езикова гимназия. Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на «София – Европейска столица на спорта» „Оборище през моите очи“…

Прочети повече