СТАРТИРА ПРОЕКТ „НА ЕДИН КЛИК ОТ ВНУЦИТЕ“

СТАРТИРА ПРОЕКТ „НА ЕДИН КЛИК ОТ ВНУЦИТЕ“ Социалната и дигиталната свързаност между поколенията на столицата става факт в район „Оборище“   В средата на месец  август на територията на район „Оборище“  стартира проект „На един клик от внуците“.  Водеща организация по проекта е Фондация „Център за развитие на медиите“ в партньорство с район „Оборище“ и…

Прочети повече

Инструктаж за работа в условията на COVID-19 се проведе вчера на назначените социални асистенти по проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“ по ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.101-0182-C01.

🆕 Инструктаж за работа в условията на COVID-19 се проведе вчера на назначените социални асистенти по проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“ по ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-2.101-0182-C01. Оторизирана фирма за дезинфекция проведе демонстрация за работа с предпазни средства и начините за дезинфекция. На наетите лица са осигурени всички предпазни средства….

Прочети повече

ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0001 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“

Анонс срещи – р-н Оборище

Прочети повече

Проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“

 Проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“   Район „Оборище”, в партньорство с район „Витоша”, подписаха  договор за БФП BG05M9OP001-2.101-0182-C01 за изпълнение на Проект „Патронажна грижа в райони Оборище и Витоша, Столична община“. Очаква се помощ по проекта да бъде оказана на 199 души. Проектните дейности ще се изпълнят по процедура „Патронажна…

Прочети повече

Проект „Патронажна грижа в район „Оборище“

Проект „Патронажна грижа в район „Оборище“ – Компонент 3 Открита е телефонна линия 0882 471 179, на която се подават заявки за ползване на услуги в изпълнение на проекта по Компонент 3, в рамките на работното време на общинската администрация от 08:00 до 17:00 часа, всеки работен ден. ОТ УСЛУГИТЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ: Хора…

Прочети повече

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И…

Прочети повече

Район „Оборище“ започна работа по реализиране на Проект „Патронажна грижа в Район „Оборище“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Район „Оборище“  започна работа по реализиране на Проект „Патронажна грижа в Район „Оборище“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Изпълнението…

Прочети повече