На вниманието на одобрените кандидати по Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Уважаеми госпожи и господа,   Във връзка с обявеното на 24.03.2021г. (сряда) начало на кампанията по подписване на договорите с граждани, които са кандидатствали за подмяна на отоплителното си устройство по проект № BG16M10P002-5.003.0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по…

Прочети повече

Район „Оборище“ продължава социалната услуга за предоставяне на Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

Район „Оборище“ продължава  социалната услуга  за предоставяне на Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 –––––––––––––––––––––––––– 🥣 В изпълнение на договор №  BG BG05FMOP001-5.001-0058-C01 с Агенцията за социално подпомагане район  „Оборище“  продължава да предоставя социалната услуга „топъл обяд” на социално слаби хора, живеещи в района. 🥣 Всеки работен ден потребителите получават в дома си…

Прочети повече

Уважаеми жители на район „Оборище“, възползвайте се от възможността да замените старите си печки за нови екологични отоплителни уреди!

Уведомяваме всички заинтересовани граждани, че Столична община възобнови специализираният телефон (02/94 22 444) за информация по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Националния…

Прочети повече

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД НА 50 ДУШИ

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД НА 50 ДУШИ В началото на месец януари т.г., район „Оборище“ стартира проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 по ОП  за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Социалната услугата, включваща приготвяне на храна – супа, основно ястие, хляб…

Прочети повече

ВТОРА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО

В Т О Р А  П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ…

Прочети повече

Окончателно класиране по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

С настоящото съобщение Столична община Ви информира, че в изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ всички 5432 кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта са одобрени. Списък на одобрените…

Прочети повече

Анкета за енергийно обновяване

Уважаеми дами и господа, във връзка с проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ по програма „Хоризонт 2020“ моля за Вашето желание и ангажираност за участие в предложения проект на Столична община, който ще развие концепция за нов модел на финансиране на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез достъп до…

Прочети повече

Столична община удължава крайния срок за подаване на формуляри за получаване на екопечки

Столична община удължава крайния срок за подаване на формуляри за получаване на екопечки   Поради огромния интерес към проекта за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи екипът на Столична община удължава крайния срок за подаване на формулярите за участие с един месец – до 18.09.2020 г. Само за вчерашния…

Прочети повече

Проект „Детството е наше“

През септември стартира Проект „Детството е наше“ на район „Оборище“ в партньорство със Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“. Основна цел на проекта е интеграция и намаляване на риска от отпадане от училище, характерен за целевата група. Реализацията на „Детството е наше“ ще осигури на участниците това, което всеки заслужава – детство и безгрижни усмивки. В…

Прочети повече