Обществено обсъждане на предварителна виза за проучване и проектиране на паметник на Захари Стоянов

Заповед – РОБ19-РД09-227/10.12.2019 г. Предварителна виза за проучване и проектиране Протокол от представянето на предварителната виза – 18.12.2019 г. Протокол от заключителна дискусия – 09.01.2020 г.

Прочети повече

Обществено обсъждане за проект ПУП-ИПРЗ за преструктуриране на жилищен комплекс в обхвата на кв. 161 и изменение на план за регулация на улица от о.т. 133 до о.т. 134, м. „Подуене-център“, район „Оборище“

Възражение-Дискусионен клуб за социална местна политика   План 1 План 2 ПРОТОКОЛ Възражение Становище Възражение – Дискусионен клуб за социална местна политика Протокол – заключителна дискусия – 21.08.2019 г. Протокол от РЕСУТ – 28.08.2019 г.

Прочети повече

Протокол от заключителна дискусия

Протокол от заключителна дискусия  от Обществено обсъждане на Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка-преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато“

Прочети повече

Проект по част „Архитектура“ и визуализация за разширяване на културно пространство „Пристройка“ – преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато“

Уважаеми съграждани, след проведена заключителна дискусия на обществено обсъждане по Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка“ – преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато“, по – долу ви предоставяме инвестиционен проект по част „Архитектура“ и визуализация на същия. SFUMATO – Fasadi-A1 – fasada iug SFUMATO – Fasadi-A1 – fasada severoiztok SFUMATO – Fasadi-A1…

Прочети повече

Становище по Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка“ – преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато“ от заинтересованата общественост на гр. София – живущите и работещите в район „Оборище“ и граждани на града

Настоящото становище е публикувано на основание чл. 23 ат Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания. Становище

Прочети повече