Призив към гражданите на района за активното им участие в пролетното почистване на София’ 2016

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, През настоящата година традиционното пролетно почистване на София ще се проведе от 04 април до 27 април 2016 година. Основните цели на това общозначимо мероприятие е, чрез възпитаването на съпричастност към проблемите на София, свързани с поддържането на чистотата в нея и ангажирането на гражданите, да се почисти града и да се допринесе за подобряване на околната…

Прочети повече

Списък на утвърдени кандидати за личен асистент

След разглеждане на всички подадени заявления на кандидатите за личен асистент комисията класира следните кандидати: Карина Иванова Минкова Диана Николова Георгиева Пенка Борисова Семкова Атанас Емилов Войнов Едита Величкова Станева Христина Захариева Бакалова Галина Кирилова Арсова-Стаменова Йордан Чавдаров Иванов Илияна Георгиева Игнатова Силва Василева Ботушарова Петър Илиев Петров Иво Стефанов Шкендеров Весела Борисова Йорданова Кристиан…

Прочети повече

Честване на 143-ата годишнина от гибелта на Васил Левски

На 19 февруари 2016 г. Кметът на район “Оборище“ – Васил Цолов и администрацията на района участваха в поклонението по повод възпоменателно честване на 143-ата годишнина от гибелта на Васил Левски и поднесоха венци, и цветя пред паметника му в столицата. Отбелязваме 143 години от обесването на Апостола на свободата, като ще носим идеите и…

Прочети повече

Център по проект „Достоен живот и равенство в общността“

На 18.02.2016 Кмета на район „Оборище“ – Васил Цолов откри   първият информационен център за районна по проект „Достоен живот и равенство в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Помещението е напълно ремонтирано и  оборудвано, намира  се на ниво кота0-партер в сградата на административния център на район „Оборище“. Г-н Цолов в присъствието…

Прочети повече

143 години от обесването на Васил Левски.

На 19 февруари 2016 г.  (петък) в 15:30  часа Кмета на район “Оборище“ – Васил Цолов и  администрацията на района ще участват в поклонението по повод възпоменателно честване на 143-ата годишнина от гибелта на Васил Левски и ще поднесат  венци и цветя пред паметника му в столицата. Отбелязваме 143 години от обесването на Апостола на…

Прочети повече

За жителите на район „Оборище“

Във връзка с желанието на граждани от район „Оборище“ за разширение на зелената зона за паркиране в района,Ви молим да изразите Вашето мнение. Желаете ли да бъде разширена зоната маркирана със зелен цвят на картата? 

Прочети повече

Стартира програма „Топъл обяд“

Днес стартира програмата „Топъл обяд“ в район Оборище. Европейски съюз-фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица и Агенция за социално подпомагане реализират „Програма – Осигуряване на топъл обяд“ с партньорството на Столична община – „Социален патронаж“ – учредено с решение №7 по протокол №48 от 17.02.2003 г. на Столичен общински съвет. „Социален  патронаж“ обслужва всички…

Прочети повече

Встъпителна конференция по проект „Достоен живот и равенство в общността“

Днес от 14:30 часа в сградата  на район „Оборище“,СО се състоя конференция за запознаване с перспективите и възможностите на проект „Достоен живот и равенство в общността“ по процедура BG05M9OP001-2.002–“Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. На събитието присъстваха много от  бъдещите потребители на услугите, които предлага проекта, представители на МТСП и неправителствени организации. Учатниците…

Прочети повече

Покана за участие

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  Във връзка със старта по изпълнение на договор № BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „Достоен живот и равенство в общността“ по процедура BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като бенефициент по договора, район „Оборище“, СО -Ви кани да присъствате на встъпителна…

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр.София, бул.“Мадрид“№1, тел.815-76-17, факс 944-16-67,  e-mail: www.so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РД-15-2 от  06.01.2016г. на кмета…

Прочети повече