Конкурс за държавен служител за длъжността „Старши юрисконсулт“ в район „Оборище“

ОБЯВЛЕНИЕ   За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ за затваряне на ул. Дунав в участъка от ул. Искър до ул. Росица август 2020 г.

За изпълнение на СМР – масов изкоп и торкрет бетон, при необходимост ще се затваря ул . „Дунав “ в участъка от ул . „Искър“ до ул. „Росица“  на 10.08.2020 r. до 15.08.2020 r. включително за времето от 8,30 часа до 14,00 часа и от 16,00 часа до 18.00 часа; и на 17.08.2020 r. до…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ от „АРКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за частично стеснение на ул. „Екзарх Йосиф“ в участъка от ул. „Дунав“ до ул. „11 август“

УВЕДОМЛЕНИЕ от „АРКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, за частично стеснение на ул . „Екзарх Йосиф“ в участъка от ул . „Дунав“ до ул. „11 август“ на дати 12.08.2020 г. ; 18.08.2020 r.; 21.08.2020 r.; 31 .08 .2020 r., във връзка по изпълнение на СМР за обект: „Жилищна сграда с магазини , гаражи и подземни гаражи“, находящ се…

Прочети повече

Уведомление от СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД, за СМР на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Уведомление от „СОФИЯ ПРОДЖЕКТ“ ООД, за СМР на „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА . СГРАДА С · ГАРАЖИ И МАСИВНА ПЛЪТНА ОГРАДА“ , находяща се в ПИ с идентификатор 68134.403.72, старо УПИ Vl-20; кв. 525; м. „Зона Г 14″; по плана на гр. София, район “ Оборище“ , и затваряне на ул. „Цар Симеон № 36 в р-н…

Прочети повече

Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на София-град, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за периода 10.08-14.08.2020 г.

    Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на…

Прочети повече

Проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ X-„за АТЦ“ – образуване на нов УПИ X-194 „за ЖС“ (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.194), кв. 559, м. „Зона Г-12“и Работен устройствен план (РУП) на нов УПИ X-194 „за ЖС“, кв. 559, м. „Зона Г-12“, с административен адрес: ул. „Оборище“ № 26-28-30, СО район „Оборище“, гр. София.

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ в район „Оборище“.

ОБЯВЛЕНИЕ  За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ от „ИМЕА ГРУП“ ООД за затваряне на улица ул. Будапеща №52. гр. София, р-н Оборище СО

УВЕДОМЛЕНИЕ от „ИМЕА ГРУП“ ООД за затваряне на  улица ул. Будапеща №52. гр. София, р-н Оборище СО, Във връзка с изграждане на обект: „Многофамилна жилищна сграда с офис и подземен гараж, гр. София, м. „ГГЦ зона Г-14″, кв.24, УПИ 1-24“ на адрес ул. Будапеща № 52 УВЕДОМЛЕНИЕ от ИМЕА ГРУП ООД за затваряне на ул….

Прочети повече