Заповед № РОБ20-РД09-138/13.08.2020г. на Кмета на СО район „Оборище“ за разрешаване провеждането на кампанийна реклама във връзка с културно мероприятие – фестивал на изкуствата „Миш-Маш“, присъстващ в културния календар на Столична община, 12-13 септември 2020г.

Прочети повече

Столична община удължава крайния срок за подаване на формуляри за получаване на екопечки

Столична община удължава крайния срок за подаване на формуляри за получаване на екопечки   Поради огромния интерес към проекта за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи екипът на Столична община удължава крайния срок за подаване на формулярите за участие с един месец – до 18.09.2020 г. Само за вчерашния…

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ  На основание чл. 19, ал. 5 от НПОРИМДЕРДТСО, Ви съобщаваме за изпратена от главния архитект на Столична община схема за поставяне на празнична украса на територията на Столична община. Схемата е залепена на таблото в СО район „Оборище“.                        21.08.2020г.

Прочети повече

СМР – Топлофикация на ул. Дунав 0т 14.08 до 20.08.2020 г.

Уведомление от Топлофикация, че поради авария на магистрален топлопровод по ул. „Дунав“ между бул. ,.Дондуков“ и ул . „Стара Планина “ е необходимо в периода от 14 до 20.08.2020 г. да се извършат строително-монтажни  работи за отстраняването й. СМР – Топлофикация на ул. Дунав 0т 14.08 до 20.08.2020 г.

Прочети повече

Проект „Детството е наше“

През септември стартира Проект „Детството е наше“ на район „Оборище“ в партньорство със Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“. Основна цел на проекта е интеграция и намаляване на риска от отпадане от училище, характерен за целевата група. Реализацията на „Детството е наше“ ще осигури на участниците това, което всеки заслужава – детство и безгрижни усмивки. В…

Прочети повече

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ БРАНДИРА ПРИЕМНИТЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ ОТ 05 РПУ

РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ БРАНДИРА ПРИЕМНИТЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ ОТ 05 РПУ Район „Оборище,“ съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, обнови полицейските офиси на кварталните инспектори от 05 РПУ с еднотипно брандиране.Инициативата е с цел улесняване достъпа до полицейските инспектори, които имат най-пряката комуникация с живущите в район „Оборище“.Приемното време…

Прочети повече

Издадена Заповед № РОБ20-РД09-86/11.06.2020г. на Главния архитект на СО район „Оборище”, за одобряване на проект: „ ПУП-ИПРЗ-РУП за УПИ II-13,14,15,16, кв.32, м. “Зона Г-14“, с цел образуване на нови УПИ XIII-90,91; УПИ XIV-92, УПИ II-93, кв. 32, м. „Зона Г-14“, район „Оборище“.

Издадена Заповед № РОБ20-РД09-86/11.06.2020г. на Главния архитект на СО район „Оборище”, за одобряване на проект: „ ПУП-ИПРЗ-РУП за УПИ II-13,14,15,16, кв.32, м. “Зона Г-14“, с цел образуване на нови УПИ XIII-90,91; УПИ XIV-92, УПИ II-93, кв. 32, м. „Зона Г-14“, район „Оборище“.

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ от Н ИНВЕСТ ЕООД за затваряне на ул. Стара Планина

УВЕДОМЛЕНИЕ от „Н ИНВЕСТ“ ЕООД, за затваряне на ул. „Стара Планина“ пред № 28-30 на дата 24. август 2020 г. – за бетониране от 08:00 ч до 14:00 ч, съгласно одобрен ВОБД за обект „Жилищна сграда с подземен паркинг и надземни гаражи“. УВЕДОМЛЕНИЕ от Н ИНВЕСТ ЕООД за затваряне на ул. Стара Планина

Прочети повече