Анкета за енергийно обновяване

Уважаеми дами и господа, във връзка с проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ по програма „Хоризонт 2020“ моля за Вашето желание и ангажираност за участие в предложения проект на Столична община, който ще развие концепция за нов модел на финансиране на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез достъп до…

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ запровеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ на отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти“, дейност 122 “Обща администрация“, в Столична община – район „Оборище“.

ОБЯВЛЕНИЕ  За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители и…

Прочети повече

Уведомление за СМР от „СОФИЯ ПРОДЖЕКТ“ ООД, за затваряне на улица Цар Симеон №36

Уведомление за СМР от „СОФИЯ ПРОДЖЕКТ“ ООД, за затваряне на улица Цар Симеон №36 от 02 до 04-09-2020 и на 08-09-2020 г., във връзка с Реализацията на „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И МАСИВНА ПЛЪТНА ОГРАДА“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.403.72, старо УПИ VІ-20; кв. 525; гр. , София, район „Оборище“, ул. „Цар…

Прочети повече

Уведомление от ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ ООД за стеснение на улица ул. „Силистра“ №10

Уведомление от ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ ООД за стеснение на улица ул. „Силистра“ №10 за месец септември, и до 08.10.2020 г., във връзка с предстоящи строително-монтажни работи на обект: Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи , находяща се в УПИ 11-61,183, кв. 5846′, местност „Г-13-Юг“, СО -Район „Оборище“. Уведомление от ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ ООД

Прочети повече

Уведомление от Топлофикация София ЕАД (ТР „СОФИЯ ИЗТОК“) за авария на топлопровод

Уведомление от Топлофикация София ЕАД (ТР „СОФИЯ ИЗТОК“),  за авария на топлопровод, е необходимо да бъде извършен спешен краткотраен авариен ремонт в р-н Оборище-СО, м. Подуяне –център, на ул. Васил Друмев № 17-19 за периода от 09:00 ч. на 02.09.2020 г. за време от 48 ч. Уведомление от Топлофикация София ЕАД ТР СОФИЯ ИЗТОК за…

Прочети повече

Заповед № РОБ20-РД09-138/13.08.2020г. на Кмета на СО район „Оборище“ за разрешаване провеждането на кампанийна реклама във връзка с културно мероприятие – фестивал на изкуствата „Миш-Маш“, присъстващ в културния календар на Столична община, 12-13 септември 2020г.

Прочети повече

Столична община удължава крайния срок за подаване на формуляри за получаване на екопечки

Столична община удължава крайния срок за подаване на формуляри за получаване на екопечки   Поради огромния интерес към проекта за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи екипът на Столична община удължава крайния срок за подаване на формулярите за участие с един месец – до 18.09.2020 г. Само за вчерашния…

Прочети повече