УВЕДОМЛЕНИЕ за обявява издадено от Главен инженер на НЛГ – СО Разрешение за строеж № Б-88 от 15.07.2020 г., София, Оборище

На основание чл. 149. ал. 1 от ЗУТ обявява издадено от Главен инженер на НЛГ – СО Разрешение за строеж № Б-88 от 15.07.2020  г. за строеж: „РАЗПРЕДЕЛЕНА АНТЕННА СИСТЕМА ЗА СОФИЙСКИЯ МЕТРОПОЛИТЕН – III МЕТРОЛИНИЯ“ Разрешението за строеж е обявено на ДНСК, ,.А 1“ АЕД. ..БТК“ ЕАД. „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД Па основание…

Прочети повече