Обявявление за разрешение за строеж № Б – 18 от 26.11.2020 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“

На основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ, обявявам разрешение за строеж № Б – 18 от 26.11.2020 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Външни ВиК връзки на административна сграда с подземни гаражи“ в УПИ VІІ-17, кв. 8, м. „ГГЦ Зона Г-14“, р-н „Оборище“ – СО, по плана на гр….

Прочети повече

Заповед № РОБ20-РД-09-176/07.10.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-14 / 23.09.2020 г., издадено от Главния инженер на район Оборище

СЪОБЩЕНИЕ на основание на чл. 62, ал. 2 от АПК е издадена Заповед № РОБ20-РД-09-176/07.10.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж № Б-14 / 23.09.2020  г., издадено от Главния инженер на район Оборище – СО за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на…

Прочети повече

Уведомление за издадено Разрешение за строеж № Б-119/09.09.2020 г. от Главен инженер на НАГ – СО

Уведомление за издадено Разрешение за строеж № Б-119/09.09.2020 г. от Главен инженер на НАГ – СО, за обект с административен адрес: „Външно топлозахранване и абонатна станция на многофамилна жилищна сграда с ПИ 68134.403.72, УПИ VI-20, кв. 525, м. “Зона Г-14“, СО-район „Оборище“, гр. София, находящ се на ул. „Цар Симеон“ № 36 в район Оборище,…

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ за обявява издадено от Главен инженер на НЛГ – СО Разрешение за строеж № Б-88 от 15.07.2020 г., София, Оборище

На основание чл. 149. ал. 1 от ЗУТ обявява издадено от Главен инженер на НЛГ – СО Разрешение за строеж № Б-88 от 15.07.2020  г. за строеж: „РАЗПРЕДЕЛЕНА АНТЕННА СИСТЕМА ЗА СОФИЙСКИЯ МЕТРОПОЛИТЕН – III МЕТРОЛИНИЯ“ Разрешението за строеж е обявено на ДНСК, ,.А 1“ АЕД. ..БТК“ ЕАД. „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД Па основание…

Прочети повече