СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ на основание на чл. 62, ал. 2 от АПК е издадена Заповед № РОБ20-РД-09-20/13.02.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж Б -6/23.04.2019 г. издадено от Главния инженер на район Оборище – СО и влязло в сила на 08.05.2019 г. за обект:…

Прочети повече