Проект за ПУП – Работен устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.234 и 68134.407.235) и УПИ V-8 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.236) кв. 557, м. „Зона Г12“, с административни адреси: ул. „Велико Търновo“ № 26-28 и ул. „Велико Търново“ № 30, СО район „Оборище“

Прочети повече

Проект за ПУП – Работен устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7

ДО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА АДРЕС: УЛ. „ВЕЛИКО ТЪРНОВО” № 26,  ГР. СОФИЯ     На вх. № РОБ20-ВК08-802/11.05.2020г.     ОТНОСНО: Проект за ПУП – Работен  устройствен план (РУП) на УПИ IV-6,7 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.234 и 68134.407.235) и УПИ V-8 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.407.236), кв. 557, м. „Зона Г-12“, с…

Прочети повече

Обявяване на Заповед № РА50-165-06.03.2020г. за одобряване на ПУП

ДО ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ БУЛ. „ДОНДУКОВ“, № 135 ГР. СОФИЯ                                            На вх.    № РОБ16-ВК08-266-[17]/13.03.2020 г.     ОТНОСНО: Обявяване на Заповед № РА50-165/06.03.2020г. за одобряване на ПУП – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ II-371 и УПИ VII-372а (ПИ с идентификатори 68134.404.262 и 68134.404.259 по КККР на район „Оборище“) с цел обединяването…

Прочети повече

Обявява издадена от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-65/13.05.2020 г.

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, обявяваме издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-65/13.05.2020 г. за строеж: „Нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 kV , монтирана на мястото на съществуваща ЕКРУ в ПС „София Център“ 110/10 kV в сградата на Министерство на енергетиката, ул. „Триадица“ №8“, р-н…

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ на основание на чл. 62, ал. 2 от АПК е издадена Заповед № РОБ20-РД-09-20/13.02.2020 г. от Главен инженер на район Оборище – СО, за поправка на очевидна фактическа грешка към разрешение за строеж Б -6/23.04.2019 г. издадено от Главния инженер на район Оборище – СО и влязло в сила на 08.05.2019 г. за обект:…

Прочети повече