ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0001 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“

Анонс срещи – р-н Оборище

Прочети повече

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И…

Прочети повече

Мобилен събирателен пункт за предаване на образуваните в домакинствата опасни отпадъци

Уважаеми съграждани, На 18.04.2019 г. /четвъртък/ от 8,30 ч. до 14,30 часа, можете да предадете образуваните в домакинствата опасни отпадъци в мобилния събирателен пункт, на адрес:  бул. „Янко Сакъзов“ на входа на парк „Заимов“ срещу ул. „Васил Априлов“. С пълния график на мобилния събирателен пункт за 2019 г., утвърден от  Столична община можете да се…

Прочети повече

Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци

Уважаеми съграждани, На 19.04.2018 г. /четвъртък/ от 8,30 ч. до 14,30 часа, можете да предадете образуваните в домакинствата опасни отпадъци в мобилния събирателен пункт, на адрес:  бул. „Янко Сакъзов“ на входа на парк „Заимов“ срещу ул. „Васил Априлов“. С пълния график на мобилния събирателен пункт за 2018 г., утвърден от Столична община можете да се…

Прочети повече

Ремонт и възстановяване на парк „Владимир Заимов“, район „Оборище”

Уважаеми съграждани, Столична община има инвестиционно предложение за реализиране на проект Ремонт и възстановяване на парк „Владимир Заимов“, район „Оборище”. Резюме на предложението и подробна информация ще намерите ТУК.

Прочети повече

Мобилен събирателен пункт

Уважаеми съграждани, На основание изпълнението на Договор №СО15-РД-55-643/15.10.2015 г. между Столична община и БалБок Инженеринг АД за организиране на система за разделно събиране, приемане за последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата ви информираме, че на 12 октомври 2017 г. от 08:30 до 14:30 часа ще бъде разположен Мобилен събирателен пункт за район…

Прочети повече

Кинетични пейки в Район „Оборище“

Вече може да се забавлявате и да отпочивате на кинетинчните пейки, монтирани на територията на Район „Оборище“. На две от тях може да се насладите в Парк „Заимов“, а останалите са разположени в междублоковото пространство на района. Освен да са полезни и красиви през деня,  пейките използват кинетичната и соларна енергия, за да светят вечер,…

Прочети повече

Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата 2017

  През 2017 г. Столична община и БалБок Инженеринг продължават своята съвместна работа и прилагането на Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Новият график на Мобилния събирателен пункт за отделните райони на София вече може да бъде изтеглен от интернет страниците на БалБок Инженеринг, Столична община и Столичен инспекторат. Актуална информация за…

Прочети повече

Заповед № РОБ16-РД-09-152/29.07.2016 г. – Определяне на места за разхождане на кучета в район „Оборище“

На основание чл. 46, ал. 1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 59, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните, чл. 178 от Закона за ветеринаромедицинската дейност и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-1083 от 26.02.2014 г. на Кмета на Столична община се определят следните места за разхождане на кучета…

Прочети повече