РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 И ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

А.Виячева А.Илиев А.Минева А.Чукарова В.Колев В.Лилова В.Минов В.Михалакиева В.Чиприянов Г.Маринова Д.Джуранова Д.Славкова Е.Николова Е.Стоянов Елена Дамянова Ж.Млечкова И.Динчев И.Илиева И.Косев И.Петрина И.Петрова Й.Методиева Й.Рашева Й.Янков К.Цачева Л.Витанова Л.Дончев Л.Николова Л.Славева М.Георгиева М.Дончева М.Кашеров М.Стоянова Н.Биров Н.Бонева Н.Ковачев О.Георева-Любенова С.Йонинова С.Козаров С.Стойкова С.Стоянова С.Толев С.Шушкова Т.Дренска-Георгиева Т.Тонева Т.Янкова Е.Опърлакова В.Русинова К.Желева М.Берова Н.Ценева С.Пейчева

Прочети повече

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 И ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

А. Илиев -1 А. Илиев-2 А. Монова – Минева А.Велкова А.Виячева А.Чукарова Б.Зарков-1 Б.Зарков-2 Б. Габрова -1 Б. Габрова -2 В.Минов В.Михалакиева В.Русинова В.Чиприянов Г.Маринова Д.Джуранова Д.Илиев Д.Милева Д.Павлова Е.Дамянова Е.Николова Е.Опърлакова Е.Стоянов Ж.Кръстева Ж.Млечкова И.Динчев И.Дочева И.Илиева И.Косев И.Найденова И.Петрина Й.Методиева-1 Й.Методиева-2 Й.Рашева К.Желева К.Изполджийска Л.Витанова Л.Дончев Л.Николова Л.Славева М. Дончева М.Берова М.Георгиева М.Забилева…

Прочети повече

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 И ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ), ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1,  т.4 от ЗПКОНПИ Албена Чукарова 2018 Анна Виячева 2018 Анна Събева – Велкова 2018 Борислав Тасев 2018 Валентин Минов 2018 Валентина Михалакиева 2018 Валентина Русинова 2018 Велка Стоименова 2018 Витан Влахов 2018 Галя Василева 2018 Георги Георев…

Прочети повече