• 26Ное. 2018
  КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

  ОБЯВЛЕНИЕ За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“…

 • 24апр. 2018
  Конкурс за държавен служител

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail:…

 • 30мар. 2018
  Главен експерт устройство на територията

  ОБЯВЛЕНИЕ  За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“…

 • 13февр. 2018
  ОБЯВА ЗА РАБОТА

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Обявява свободно работно място по заместване за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ…

 • 23ян. 2018
  Конкурс за държавен служител

  Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail:…